Nummõr' 356
Urbõkuu 17. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võrokõnõ olla om uhkõ ja hää
 • Uudissõ
   
 • Uma Puut müü ummi ja häid asjo
 •  
 • Ritsikpilli Umalõ Pidolõ
 •  
 • Laulu tii pidolõ
 •  
 • Adsoni-võistlus latsilõ
 •  
 • Näütemängopäiv Puigal
 • Märgotus
   
 • Kunnasõ Leo: astu Kaitsõliitu, ku sa olõ-i viil astnu
 •  
 • 210 aastat võrokiilset aolehte
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Kümme aastakka Võromaa suguseltse uurmist
 •  
 • Parõmba keeletundja omma Osola koolist ja Võro gümnaasiumist
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Propaganda eski pagõmisõ päält
   
  1944. aasta urbõkuul oll’ punavägi joba üle Eesti piiri tulnu, lahingu käve Viru- ja Tartomaal. Sakslasõ saiva pessä ja pagõsiva, kuis saiva.

  No eski pagõmisõ pääl es jätä sakslasõ umma propagandat perrä.

  14.03.1944 sai Antsla miis Vellneri Rudolf piltpostkaardi Haaslavast tutva mehe Viktori käest. Postkaardi pääl om Saksa sõamiihi pilt ja saksa keelen kirotõt: edesi – müüdä võidutiid.

  Taa pilt oll’ tettü külh kats aastat varramba, ku sakslasõ tõtõst viil umma võitu usksõva. Postkaardi taadõ oll’ kleebitü Hitleri portreega kuvvõpennine postmark, mis om Tarto postkontorin är kistutõt.

  No kaardisaatja oll’ arvada realist, selle et kaardi taadõ oll’ kirotõt õnnõ: «Jõudsõmi kõrralikult peräle, edespiditsest ei tiiä midägi. Viktor.»

  Arvada saatsõ Viktor sändse kaardi selle, et tõist es olõ lihtsäle võtta.

  Nigu tulõ vällä üte sõamehe pääväraamatust, jagati Saksa sõaväe miihile eski taganõmisõ peräotsan nii postkaartõ ku ka sigarette, tikkõ, saapakriimi ja muud träni, midä võitlõmisõs ega elonpüsümises nii väega vaia es lää.

  Ruusmaa Arthur,
  Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
   
  1944. aasta urbõkuun Haaslavast Antslahe saadõtu postkaart kuulut iks viil, et sakslasõ astva võidutiid pite.
  Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumis
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin