Nummõr' 356
Urbõkuu 17. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võrokõnõ olla om uhkõ ja hää
 • Uudissõ
   
 • Uma Puut müü ummi ja häid asjo
 •  
 • Ritsikpilli Umalõ Pidolõ
 •  
 • Laulu tii pidolõ
 •  
 • Adsoni-võistlus latsilõ
 •  
 • Näütemängopäiv Puigal
 • Märgotus
   
 • Kunnasõ Leo: astu Kaitsõliitu, ku sa olõ-i viil astnu
 •  
 • 210 aastat võrokiilset aolehte
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Kümme aastakka Võromaa suguseltse uurmist
 •  
 • Parõmba keeletundja omma Osola koolist ja Võro gümnaasiumist
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  mõtsik miis
   
    
  Mõtsast vällä!
   
  Villändi kõgõ suurõmb hädä ollõv tuun, et sääl ei ollõv viikeskust. Kõrralikku spaad. Ega Võrol kah ei olõ. Võrokõnõ om targõmb – mis kuradi viikeskus, tan om nii sitt ilm, et mis vett sullõ viil mano vaia, ku sada päivä aastan üllest tsilgus.

  Võrro tetäs Seminäri plats. Tuu tulõ ilmadu suur lakõ betoonist plats, satõlliidi päält nigu ufodõ maahatulõmisõ paik, a maa päält illos ja praktilinõ kotus.

  Inemise saava kokko, kõnõlõsõ. Kuis sa õks muido tõõsõ inemise üles lövvät, ku maja ja aia ja kerko inemiisi vaihõl omma.

  Eks tuu Seminäri platsi pääl tegünes inemiisi vaihõl rohkõmb armastust. Kõik om lakõ, kõik om nätä, ei saa sa ilosa naistõrahva silmi iist kohegi. Käänät sällä, a säält pilgutas sullõ joba tõnõ tütärlats, ülemädse kats pluusõnöpsi vallalõ...

  Kardina tulõva iist. Vaenõ ja rikas istva kõrvuisi Seminari platsi pääl, paks ja peenükene, gei ja Sergei ja näide vaihõl om tõnõtõõsõmõistminõ.

  Mõtsarahva kombõs om alalõpmalda salapussaminõ, lakõ platsi pääl lõpõs tuu kõrraga är.

  Om ütelüs: ku seod mõtsa vaihõl es olnu. Mi tullimi joba mitu tuhat aastat tagasi puu otsast alla – kas no sis olõmi lõpus pikä uutmisõ pääle är nägemän tuud aigo, ku meid mõtsast puu alt vällä lastas.

  Mi olõmi edimäne avalik plats-liin Euruupan. Mi iinkujo perrä tougatas ütel pääväl sahkuga tasatsõs nii München, Antwerpen ku Pariis!

  Ku tulõ must miis, süürläne vai somaallanõ, sis ei ütle inämb kiäki, et ku om must, näütä ust. Seminäri platsi pääl ei olõ majju, ammuki viil ussi... Ei kõlba kah: ku om must, viska kust. Selle et Seminäri platsi pääl ei kusõ ja ei situki kiäki. Tuu om mi ütine avalik ruum, parhilladsõ täüssitutu sainatagodsõ omma tuus aos minevik.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin