Nummõr' 355
Urbõkuu 3. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mahhe põllumajandus – väiku talo võimalus
 • Uudissõ
   
 • Elolinõ latsiraamat
 •  
 • Võromaa kandlõtrio plaadikontsõrdi
 •  
 • Vana-Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Oppusõ käsitüü-huviliidsilõ
 • Märgotus
   
 • Kaplinski Jaan: ilma mõtsalda es mõistnu külh kuigi ellä!
 • Elo
   
 • Räpinä haigõ saa roho õkvatiid pite
 •  
 • Haani keelepesä latsõ pruuvsõ liharõuku tetä
 •  
 • Kell om koton üle: vii muusõummi!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Vana-Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
   
  Rahvakultuuri keskusõ riiklik Vana-Võromaa kultuuriprogramm tugõ ka timahava umakeelitsit ja -meelitsit ettevõtmiisi.

  Programm tugõ võro keele oppamist koolõn ja latsiaidun, Tarto ülikoolin, Karula-Harglõ kihlkunna latsi suvõkoolin, Mõnistõn üten rahvamuusigaoppusõga, Põlva talorahvamuusõumi ja Lasva latsilaagriin.

  Tukõ saava timahavadsõ ettevõtmisõ: Uma Pido, umakeelidse pupitiatrietendüse latsiaidun, Teppo Augusti nimeline lõõdsamänguvõistlus Võro folkloorifestivalil, perimüskontsõrdi Teppo lõõdsatalon, Haanimaa suidsusanna nätäl, perimüsmuusiga opilaagri Karulan, Kaika suvõülikuul Tsiistren, Moisekatsi Elohelü jt.

  Vana-Võromaa kultuuriprogramm tugõ ka Uma Lehe välläandmist ja võrokeelitside raadiouudissidõ lugõmist.
  Kokko jagi programm umakultuuri toetusõs 127 121 eurot.

  UL
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin