Nummõr' 355
Urbõkuu 3. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mahhe põllumajandus – väiku talo võimalus
 • Uudissõ
   
 • Elolinõ latsiraamat
 •  
 • Võromaa kandlõtrio plaadikontsõrdi
 •  
 • Vana-Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Oppusõ käsitüü-huviliidsilõ
 • Märgotus
   
 • Kaplinski Jaan: ilma mõtsalda es mõistnu külh kuigi ellä!
 • Elo
   
 • Räpinä haigõ saa roho õkvatiid pite
 •  
 • Haani keelepesä latsõ pruuvsõ liharõuku tetä
 •  
 • Kell om koton üle: vii muusõummi!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Võromaa kandlõtrio plaadikontsõrdi
   
  Kolm Võromaalt peri väikukandlõ mängjät Lepassoni Kadri, Soonõ Kati ja Piho Ann Maria anni vällä uma edimädse plaadi «Tempo di Vals» ja näütäse tuud kontsõrdiga.

  Kandlõluu omma mängjä päämidselt esi loonu, härgütüst omma nä saanu vanaaolidsõst kandlõmängust. Mõnõ vana luu omma nä ka vahtsõhe vormi säädnü.

  «Ku märki plaadi edimädse ja perämädse luu pääle, sis nuu omma peris lustligu, a no mitmõ luu omma iks mõtlikumba kah,» ütel’ Lepassoni Kadri.

  Muusikidõ looming sais perimüsmuusiga põh’a pääl: trio kõgõ noorõmb liigõ Ann Maria om opnu Võro muusigakooli perimüsmuusiga osakunnan. Kadri ja Kati olli sääl pikkä aigu kandlõoppaja.

  Muusigu omma ütenkuun kannõld mängnü 2010. aastast.

  TRIO Soon/Piho/Lepasson mäng mitmõn Eesti paigan, Vanal Võromaal saa näid kullõlda 10.03. Moosten, 11.03. Võrol Stedingu majan (üten ansambliga Lepaseree) ja 12.03. Sulbin. Egäl puul nakkas kontsõrt kell 19.

  Teedüst saa Mol’ovihust: https://www.facebook.com/triosoonpiholepasson/.

  UL
   
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin