Nummõr' 355
Urbõkuu 3. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mahhe põllumajandus – väiku talo võimalus
 • Uudissõ
   
 • Elolinõ latsiraamat
 •  
 • Võromaa kandlõtrio plaadikontsõrdi
 •  
 • Vana-Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Oppusõ käsitüü-huviliidsilõ
 • Märgotus
   
 • Kaplinski Jaan: ilma mõtsalda es mõistnu külh kuigi ellä!
 • Elo
   
 • Räpinä haigõ saa roho õkvatiid pite
 •  
 • Haani keelepesä latsõ pruuvsõ liharõuku tetä
 •  
 • Kell om koton üle: vii muusõummi!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Elolinõ latsiraamat
   
  Harju Ülle

  Latsilõ om vällä tulnu vagivahtsõnõ raamat päälkiräga «Vana katskinõ kass», mille om kirotanu Laanõ Triinu. Raamat om esieränis hää võro keele opmisõs, selle et jutt om kõrvuisi nii võro ku eesti keelen.

  «Seo jutt oll’ joba ammu valmis ja uutsõ avaldamist. Taa om mu tõnõ kuuntegemine kirästüsega Päike ja Pilv,» ütel’ Laanõ Triinu.

  Timä edimäne raamat «Suur must pini» tull’ vällä aastal 2007 (sis viil Ojari Triinu nime all).

  «Pini-raamat oll’ kah kõrvuisi võro ja eesti keelen ja mõtli, et olnu hää seo raamat sammamuudu tetä – eestikiilne tekst võrokeelidse kõrval and julgust lugõminõ ette võtta ka noil, kiä uman võro keele mõistmisõn nii kimmä ei olõ,» selet’ Triinu.

  Tä ütel’, et timä tõnõ raamat sai hulga tõsitsõmb ku edimäne.

  «Raamat kõnõlõs vana katskidsõ kassi eloõdagust ja pakk võimaluisi tõsõ ilma ja vanassaamisõ seletämises latsõlõ,» ütel’ tä. «Mu kolmõaastanõ lats saa raamadu sisust joba arvu, a timävanutsõlõ om vaia suurõ inemise manolõmist ja seletämist. A algklassilats saa lugõmisõ ja arvusaamisõga joba esi ka toimõ.»
   
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin