Nummõr' 355
Urbõkuu 3. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mahhe põllumajandus – väiku talo võimalus
 • Uudissõ
   
 • Elolinõ latsiraamat
 •  
 • Võromaa kandlõtrio plaadikontsõrdi
 •  
 • Vana-Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Oppusõ käsitüü-huviliidsilõ
 • Märgotus
   
 • Kaplinski Jaan: ilma mõtsalda es mõistnu külh kuigi ellä!
 • Elo
   
 • Räpinä haigõ saa roho õkvatiid pite
 •  
 • Haani keelepesä latsõ pruuvsõ liharõuku tetä
 •  
 • Kell om koton üle: vii muusõummi!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Oppusõ käsitüü-huviliidsilõ
   
  Võro liinan käsitüütarõn Aila man (polikliinigu majan Jüri 19A) saa oppi mitmõsugumast käsitüüd.

  3.03. kellä 17–18 saa pääle naada kangakudamisõ opmisõga. Oppas Oja Vilve. 10.03. kellä 17–20 saa edimädse tiidmise värvioppusõst. Oppas Eensaarõ Mari Räpinä aianduskoolist. 17.03. kellä 17–19 om kudamisõ meistritunn. Oppas Liinamäe Liivi.

  31.03. kellä 17–19 om pailapoimmisõ meistritunn. Oppas Hainasõ Sirje.

  Täpsembät teedüst kõigi oppuisi kotsilõ saa küssü Oja Vilve käest: Vilve.Oja@gmail.com, tel 554 1999.

  UL
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin