Nummõr' 355
Urbõkuu 3. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mahhe põllumajandus – väiku talo võimalus
 • Uudissõ
   
 • Elolinõ latsiraamat
 •  
 • Võromaa kandlõtrio plaadikontsõrdi
 •  
 • Vana-Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Oppusõ käsitüü-huviliidsilõ
 • Märgotus
   
 • Kaplinski Jaan: ilma mõtsalda es mõistnu külh kuigi ellä!
 • Elo
   
 • Räpinä haigõ saa roho õkvatiid pite
 •  
 • Haani keelepesä latsõ pruuvsõ liharõuku tetä
 •  
 • Kell om koton üle: vii muusõummi!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kell om koton üle: vii muusõummi!
   
  Eesti suurõtiimuusõum Kanepi kihlkunnan Varbusõl tege katõ kuu peräst vallalõ vahtsõ näütüse päälkiräga «Hääd tiid!». Tuu mano tulõ ka latsimuusõum.

  Et latsimuusõumin om üts tähtsä asi aomõõtminõ, sis härgütäs muusõum sinnä tuuma kõiksugumaidsi vanno kelli, miä koton üle omma.

  Täpsembät teedüst kelläkorjamisõ kotsilõ saa kodolehe ww.maanteemuuseum.ee päält.

  NB! Ku sul om koton ummamuudu kell, millel om uma lugu, sis anna inne muusõummi viimist Umalõ Lehele teedä – teemi kellä ka tõisilõ lehen tutvas. Kõlista tel 782 2221 vai 5660 6494 vai kirota info@umaleht.ee.

  UL
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin