Nummõr' 355
Urbõkuu 3. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mahhe põllumajandus – väiku talo võimalus
 • Uudissõ
   
 • Elolinõ latsiraamat
 •  
 • Võromaa kandlõtrio plaadikontsõrdi
 •  
 • Vana-Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Oppusõ käsitüü-huviliidsilõ
 • Märgotus
   
 • Kaplinski Jaan: ilma mõtsalda es mõistnu külh kuigi ellä!
 • Elo
   
 • Räpinä haigõ saa roho õkvatiid pite
 •  
 • Haani keelepesä latsõ pruuvsõ liharõuku tetä
 •  
 • Kell om koton üle: vii muusõummi!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Motokross edimäidsil maanuuri talvõmängel Võrol.
  Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumis
   
  Talvõmängo tävven huun
   
  1950.–1970. aastil kõrrald’ spordiühing Jõud nuurilõ talvõ- ja suvõspordimängõ, kon noorõ hää meelega umma ihuväke proovilõ panni.

  Võro liinan ja Võromaal peeti Eesti NSV maanuuri talvõmängõ kõgõ edimädse finaalvõistlusõ (5.–8.03.1965).

  Vägevä spordipido tekk’ vallalõ rongikäük Võro liina keskplatsi päält Tamula järve viirde hokiplatsi pääle (parhilla omma tuu kotussõ pääl tennisse mängmise platsi). Sääl olli joba valmis visselejä, kelle ijätands nimega «Poisi unõnägo» häste vasta võeti.

  Järgmädsel pääväl oll’ suusamatk Võrolt Kubijalõ ja õdagu oll’ hokiplatsi pääl ijäkarnõval.

  Finaalvõistlusõ edimädse ala olõ-s spordiga pall’o köüdedü – talvinõ kalapüüdmine ja jahilaskõvõistlusõ.

  Võrokõsõ panni kalavõistlusõ õkva kinni: võistkunna neli miist püüdse Tamulast ja Vagulast vällä 50 kalla kogokaaluga pia kats killo ehk piaaigu sama pall’o kalla ku tõisi võistkundõ 32 kalamiist kokko.

  Kümnest talvõmängoalast võidi võrokõsõ murdmaa- (Lukini Laur) ja mäesuusatamisõ (Kõivu Ants). Võrokõisi võistkund sai talvõmängõ kokkovõttõn katsanda kotussõ, selle et talvõmotokrossi, ijähoki, malõ ja tampka(kabe)võistkunda es õnnistu kokko saia.

  Järgmädse talvõmängo (1970) olli jäl Võromaal ja sis es saa kiäki inämb võrokõisi vasta.

  Ruusmaa Arthur,
  Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin