Nummõr' 355
Urbõkuu 3. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mahhe põllumajandus – väiku talo võimalus
 • Uudissõ
   
 • Elolinõ latsiraamat
 •  
 • Võromaa kandlõtrio plaadikontsõrdi
 •  
 • Vana-Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Oppusõ käsitüü-huviliidsilõ
 • Märgotus
   
 • Kaplinski Jaan: ilma mõtsalda es mõistnu külh kuigi ellä!
 • Elo
   
 • Räpinä haigõ saa roho õkvatiid pite
 •  
 • Haani keelepesä latsõ pruuvsõ liharõuku tetä
 •  
 • Kell om koton üle: vii muusõummi!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Kruvvi piät mõistma käändä
   
  Kaimi külärahvaga ütenkuun presidendi vastavõttu, seimi kiluvõiuleibu ja võtimi pitsikese vabariigi avvus, ku kõrraga kõlisi telefon. Kõlist’ üts Võromaa miis, kiä üten tõsõn külän tekk’ tuudsamma midä miiki.

  Miis oll’ uma seltskunnaga kaenu inne pingviine paraati ka tuud pito, kon president and’ üle uma timahavadsõ 99 avvomärki. Midä inämb kai, tuud inämb süä täüs läts’.

  Nigu kõik kuuli, oll’ avvomärke saajidõ vällähõikajal väega kõva vinne aktsent. Võromaa mehel olõ-s vinläse vasta midägi (pagolaisi-paaniga aigo tunnõmi kõrrast inämb, ku uma ja hää mi vinläsekese iks omma), a täl tekkü küsümüs, kas eestläisi om tõtõst joba nii veitüs jäänü, et üttegi ilosa helü ja puhta keelega kõnõlõjat olõ-s tuu tüü pääle võtta.

  Nojah, ollimi miiki teleka takan lõmpsnu, et kae, kadonukõist Miliusõ Mattit jo kah es kutsuta kunagi avvomärke vällä hõikama: ütskõik ku pall’o tä es har’otanu ütlemä «pagari pipõrkuuk» vai «Helir-Valdor Seeder», iks olnu armõdu rassõ avvomärgi saaja nimme kõrvaga kinni püüdä...

  Eks taa andsagu ettevõtmisõ takast oll’ nätä suuvi käändä katõ rahva läbisaamist viil üte kruviga kimmämbäs. A ku ütte kruvvi iks ülearvo kõvva käändä, käänät vindi üle.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin