Nummõr' 354
Radokuu 18. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Aiandusklubi Karulan
 • Uudissõ
   
 • Maheveskist sai Mahlaveski
 •  
 • Tõistmuudu vastla
 •  
 • Kevväi tulõ?
 • Märgotus
   
 • Kronbergi Janika: rännädä võit, a tähtsämb om kotun õnnõlik olla
 •  
 • Luulõlämmi aastapäiv muusõumin
 •  
 • Tsiga ja zika
 • Elo
   
 • Eksperiment: ku pall’o rahha saa tiini Cista pakivabrikun?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Tsiga ja zika
   
  Kuuli raadiost, et meil tahetas vasta võtta paarkunnasäädüst. A mille õnnõ paarilõ kunnalõ om säädüst vaia.
  Meil om jo kunnõ rohkõmb ku paar. Parõmb võissi mõtstsikolõ säädüse tetä. Noid om kadsuga pall’o maaha lõpnu.

  A tsika ei saa vast selle säädüse sisse panda, et tuud ütlet vällä niisama nigu zika. Zika om halv haigus, midä kihulasõ ümbre maa edesi kandva.

  Lõunamaal pidi sõamehe pantama kihulaisi püüdmä. Eesti sõamehe päsese tuust är. Eestläse olli targa ja panniva uma rahva tsirgus pääsläse, kiä kõik ülearvulidsõ kihulasõ är süü. A pall’o kihulaisi söövä är ka kunna. Nii et tulõ iks tuu paarkunnasäädüs vasta võtta, sõs päsemi zika-hädäst är.

  Muda Mari (kirotaja peris nimi om toimõndusõlõ teedä)
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin