Nummõr' 354
Radokuu 18. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Aiandusklubi Karulan
 • Uudissõ
   
 • Maheveskist sai Mahlaveski
 •  
 • Tõistmuudu vastla
 •  
 • Kevväi tulõ?
 • Märgotus
   
 • Kronbergi Janika: rännädä võit, a tähtsämb om kotun õnnõlik olla
 •  
 • Luulõlämmi aastapäiv muusõumin
 •  
 • Tsiga ja zika
 • Elo
   
 • Eksperiment: ku pall’o rahha saa tiini Cista pakivabrikun?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Luulõlämmi aastapäiv muusõumin
   
  Joba tõist aastat loiva luulõtundlidsõ inemise Lydia Koidula ja mõnõ Võromaalt peri autori loomingut. Tuu tekk’ 10. radokuu pääväl Võro Kreutzwaldi muusõummi hingele hää olõmisõ.

  11 lugõja tõsõs etteastõs oll’ inämbüste võrokeeline luulõtus. Radokuu om nii Adsoni Arturi ku Kolga Raimondi hällüaastapääväkuu. Adsonit loiva kolm esinejät, Kolga «Õnnistegijä» oll’ Toomiku Siiri tõsõs palas – timä omgi üts noist, kiä lätt võrokõisi iist luulõt lugõma Pärnolõ, kon 12. urbõkuul om timahavvadsõ Koidula-nimelidse konkursi lõpp-lugõminõ. Tõsõ Pärnolõ päsejä omma Vardja Kaider ja Raudsiku Heli. Vardja Kaider lugi umakirotõduid võrokeelitsit luulõtuisi. Pärnolõ minejä sõgli vällä Laanpere Helle, Künka Carmen ja Kuuba Rainer.

  Siinkirotajalõ jäi kõrva tõisigi välläpeetüid lugõjit. Näütes Punamäe Anita etteastõ oll’ häste kujondõt, mängolidsõlt ütes köüdet, niisama Kalme Helju uma. Tundõlidsõlt astsõ üles Otsa Virve. Ruusmaa Artur lugi elävält uma poja Vootele kirotõdut lõikava ütiskunnakriitilidsusõga luulõtust.

  Päält luulõlugõmist ütel’ Sepä Marika valla vahtsõ näütüse, kon vällän olõva latsi joonistusõ tähüstäse 150 aasta müüdäminekit Kreutzwaldi eesti rahva innemuistsidõ juttõ ilmumisõst.

  Üteliidsi oll’ 10. radokuul Kreutzwaldi muusõumi 75. aastapäiv. Luulõpäävä kõrraldaja ni muusõumi juhataja Hollo Aimi ütel’, et suurõmb pido tulõ kõigilõ muusõumisõbrolõ suvõl.

  Allasõ Tiia
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin