Nummõr' 79
Piimäkuu 21. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võro kirämehe saiva iähokin kaala
 •  
 • Vahtsõliinan peeti laatu
 •  
 • «Pido pahandusõga» – tiatritükk' Võromaa jutõst ja laulõst
 •  
 • «Kikast» tetäs Harjumaal
 • Elo
   
 • Talon kasus 32 sorti tsirkõ
 •  
 • Latsõpõlv' lõppi 1941. aasta suvõl
 • Märgotus
   
 • Uiga Meinhard: nuuri hulgah püsüt esi kah noorõmb!
 •  
 • Perändüs latsilõ tagasi!
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
  «Kikast» tetäs Harjumaal
    
   
    
  Puut'õlõ om müüki joudnu lõunaeesti-keelidse nimega kanamassapasteet' «Kikas». Tuu tuutjas om Talliina lähükesen Lool ollõv lihatüüstüs Kikas Kaubandus OÜ.

  «Kikka-nimeliidsi asotuisi om väega pall'o ja pall'alt Kikast nimes võtta ei saaki, piät tõsõ sõna mano märk'mä,» ütel' ettevõttõ üts' osanik Lassi Eero. Ütelgi osanigul määntsitki Võromaa juuri sõski olõ-i ja näide firma nimi sai algusõ Kikka-nimelidsest pääliina poodist.

  Lihakraami nimega «Kikas» saa-i inämb kiäki tetä, tuu om registreerit ku kaubamärk' lihaklassin. A muilõ as'olõ saat iks «Kikas» nimes panda.

  Võro keelen om viil kümnit tuhandit tõisi sõnnu, miä passisõ häste nimes Võromaal tettüle kraamilõ. Noid ei olõ viil kiäki hindä kaubamärgis tennü. Olkõ kipõ, kaupmehe!

  Paikligu hoitva tagasi

  Arke Lihatüüstüsel om joba olõman puul'suidsuvorst' nimega «Haanjamiis». «Vaiksõlt iks ostõtas, kõik' aig jär'est inämb,» ütel' tehnoluug' Soomõ Raul. Vahtsõt peris võrokeelidse nimega toodõt Arkel sõski tulõman olõ-i, a tegemä naatas näütüses Seto suidsuviinerit. Soomõ Raul lubasi mõnõ võrokeelidse nime pääle edespitengi märki. «Võrokeelidse nime tüütäse,» kinnüt' tä.

  «Peris võrokeelidse nimega toodõt meil parhilla viil olõ-i,» ütel' AS Wõro Kommerdsi turundusjuht' Kiisa Rene, «a omma sääntse veidü võro muudu nime, nigu näütes «Neiokeste».»

  Wõro Kommerts trükk' ka mõnõ grill'vorstipaki etiketi pääle võrokeelitsiid vanasõnnu.

  Kiisa Rene ütel', et kuna tuutõnimi piät olõma selge ja nä möövä umma kraami üle Eesti, või pellädä, et inemise ei saa peris võrokiilsest nimest arru. A sõski pruuv'va nä egäl võimaligul juhul Võromaad ja võro kiilt näüdädä.

  Fastrõ Mariko
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

  Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

   
   Uma Lehe sõbõr!