Nummõr' 354
Radokuu 18. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Aiandusklubi Karulan
 • Uudissõ
   
 • Maheveskist sai Mahlaveski
 •  
 • Tõistmuudu vastla
 •  
 • Kevväi tulõ?
 • Märgotus
   
 • Kronbergi Janika: rännädä võit, a tähtsämb om kotun õnnõlik olla
 •  
 • Luulõlämmi aastapäiv muusõumin
 •  
 • Tsiga ja zika
 • Elo
   
 • Eksperiment: ku pall’o rahha saa tiini Cista pakivabrikun?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Orava MTJ rahva teenistüsen
   
  inne aigu näkk’ riigivõim hulga vaiva, et maaelo liinaelo muudu vällä paistnu. Maalõ ehitedi rõdudõga kortõrmajju ja sunniti maarahvast kolhoosikeskuisihe kokko kolima.

  Talo jäivä tühäs ja maja tougati buldoosõriga kokko, et vahtsõt põllumaad saia.

  Ehitedi ka uhkit kultuurimajju ja tuudi maalõ muudsa tehniga abiga vahtsõt võimu puult hääs kitetüt kultuuri.

  Seo 60 aastat tagasi tettü pildi pääl kaesõ Orava MTJ eelektrimontöör Lehtla Eino (kural) ja dišpetser-agronuum Lübecki Raimond vahtsõ kino-translatsiooniaparaadi tüüd.

  Tuu aparaadi (5 SKRU-100) abiga sai kullõlda raadiot, mängi helüplaatõ ja näüdädä kinon filme. Võimsust oll’ massinal 100 vatti.

  Umast nuurusõst om meelen, ku sai umma tarrõ raadiotranslatsiooni kuuldõpunkti. Rahvas kutsõ tuud krapis.

  Krapp herät’ üles joba kellä kuvvõ aigu ENSV hümniga ja ku läts’ meelest krapp õdagu kinni panda, sis «uinut’» kesküüse sama hümniga magama kah.

  Terve päävä mängse krapp muusikat ja säält sai kullõlda uudissit. Kulssi tuud kõik aig. Kuun tull’ teenüsse iist massa 30 kopkast.

  Tuust krapikullõmisõst om mullõ seoniaoni jäänü külge sääne hädä, et tüütegemise aigu piät määnegi raadiomürä takan olõma.

  Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
   
  Orava mehe säädvä kino-translatsiooniaparaati.
  Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumis
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin