Nummõr' 79
Piimäkuu 21. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võro kirämehe saiva iähokin kaala
 •  
 • Vahtsõliinan peeti laatu
 •  
 • «Pido pahandusõga» – tiatritükk' Võromaa jutõst ja laulõst
 •  
 • «Kikast» tetäs Harjumaal
 • Elo
   
 • Talon kasus 32 sorti tsirkõ
 •  
 • Latsõpõlv' lõppi 1941. aasta suvõl
 • Märgotus
   
 • Uiga Meinhard: nuuri hulgah püsüt esi kah noorõmb!
 •  
 • Perändüs latsilõ tagasi!
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
  «Pido pahandusõga» – tiatritükk' Võromaa jutõst ja laulõst
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
     
   12. piimäkuu pääväl mäng' Tal'na Theatrum edimäst kõrda vahtsõt, suurõn osan võrokeelist näütemängu «Pido pahandusõga» – tuu om kava Võromaa inemiisi kõnõld vai kirja pant jutõst ja (rahva)laulõst.

  Rätsepä Tõnis (kural), Pumbo Kristi, Kalbusõ Eva, Tombergi Donald, Songa Tarmo ja Vildi Eva. «Läts' parembahe ku mõistsõ uuta,» om rõõmsa Antslast peri näütlejä Vildi Eva, kiä mäng'e üten Kalbusõ Eva, Pumbo Kristi, Rätsepä Tõnissõ, Songa Tarmo ja Tombergi Donaldiga edimädse etendüse täüssaalilõ. «Väega pall'o sõpru käve kaeman, mitmõ tulli Võromaalt.» Tä ütles, et es julgu luuta nii lämmind vastavõttu ja tuud, et mitmõ lubasi etendüst viil kaema tulla.
     
  Millest lavatükk kõnõlõs: «Parhillanõ tükk om sündünu lugudõst, miä meile hindäle sõpruga üten lauldõn vai ütsindä koton lugõdõn süämehe om jäänü ja seoperäst pruuvi üten võetu saiva,» kirotasõ kava kokkosäädjä uma kavalehe pääl.

  Lugudõn om kodohallu: kos om tutva hõng, viimädse vanaimä koedu rusikkinda, ütlemäldä jäänü sõna, kujotus haina kasunu aiast...?

  Tükün om pall'o pruugit Võromaa kirämehe Jaigi Juhani kirätükke, ka säändsit, midä olõ-i inne vällä ant. Om ka Lattiku Jaani, Adsoni Arturi, Feigenbaumi Amanda ja lihtsalõ Võromaa vanainemiisi juttõ.

  «Pido pahandusõga» mängitas Võromaal Kaika suvõülikoolin Vanan Koiolan 14. põimukuu pääväl.

  Vildi Eva ütles aga, et trupil olnu väega hää miil' ka tõisin Võromaa kotussin mängi, ku kutsjit lövvüs. «Kai, et egäsugumadsõ suvõetendüse omma kas õnnõ Võro vai Põlva liinan, saman om Võromaal väega pall'o ilosit kotussit, kohe ütski tuur' ei jõvva, a mi võissi uma väiku trupiga minnä külh,» pakk tä.

  Lähemb teedüs etendüse kotsilõ: www.theatrum.ee
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

  Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

   
   Uma Lehe sõbõr!