Nummõr' 353
Radokuu 4. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Eläjäpidämine maaha jäetü – miä edesi?
 • Uudissõ
   
 • Mehe, laulma!
 •  
 • Jakkus Uma Pido loengusari
 •  
 • Pildinäütüs läts’ maad pite käümä
 •  
 • Käsitüü- ja söögimeistri Umma Pitto!
 •  
 • Hindätiidmise avvohind uut saajit
 •  
 • Võrol tulõ luulõ lugõmisõ päiv
 • Märgotus
   
 • Hääst väest
 •  
 • Kultuuriruum püsüs
 • Elo
   
 • Rõugõ pildimiis: kaamõra püüd tuu kah kinni, midä inemise silm ei näe
 •  
 • Lustlik uma kandi keelepäiv Ruusal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Käsitüü- ja söögimeistri Umma Pitto!
   
  Uma Pido pääväl (28.05) pääproovi aigu peetäs Põlva staadioni pääl laata, kon müvväs uma kandi kraami, om laadulava ja tüütarõ.

  Käsitüülise ja söögimeistri omma oodõdu vällä märkmä, midä laada pääl müvvä ja määnest umma kraami tutvas tetä.

  Seokõrdsõ Uma Pido teemä om mõts ja väelidse puu. Pidokõrraldaja luutva, et meistril om pakku ka midägi säänest, mis seo mõttõga kokko kõlisõs.

  Laatuminekis ette valmistadõn om oodõt uma keele pruukminõ (hinnasilte pääl, müüjide suun). Uma Pido kõrraldajidõ käest saa keelenõvvo, ku vaia.

  Oodõt om ka uma tüütarõ välläpakminõ. Tuu pidänü tutvustama Uma Pido teemät vai mõnõ Vana-Võromaa nuka käsitüü- vai söögikultuuri. Tüütarõ mõttõst pallõldas teedä anda nikani ku 26.02. Laadu pääle naatas kirja pandma katõ kuu peräst. Teedüst saa Soka Eve käest tel 799 9489, 514 7682, eve.sokk@polva.ee.

  UL
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin