Nummõr' 353
Radokuu 4. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Eläjäpidämine maaha jäetü – miä edesi?
 • Uudissõ
   
 • Mehe, laulma!
 •  
 • Jakkus Uma Pido loengusari
 •  
 • Pildinäütüs läts’ maad pite käümä
 •  
 • Käsitüü- ja söögimeistri Umma Pitto!
 •  
 • Hindätiidmise avvohind uut saajit
 •  
 • Võrol tulõ luulõ lugõmisõ päiv
 • Märgotus
   
 • Hääst väest
 •  
 • Kultuuriruum püsüs
 • Elo
   
 • Rõugõ pildimiis: kaamõra püüd tuu kah kinni, midä inemise silm ei näe
 •  
 • Lustlik uma kandi keelepäiv Ruusal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Hindätiidmise avvohind uut saajit
   
  Avvohinna saa latsiaid, kuul, kultuuriasotus vai selts, miä om hoitnu võrokõsõs olõmist kimmält avvo seen. Avvohinna saajit kitt Võro Instituut üten Põlva ja Võro maavalitsusõga egäl imäkeelepääväl (14.03).

  Timmahavvagi saa egaüts uma kandidaadi ette säädi. Avvohindo välläandmisõ man kaias tuud, kuis hindätiidmist ja hindästpidämist vällä näüdätäs, kuis tuu vällänpuul koto tõisilõ silmä nakkas ja kuis tuud noorilõ edesi andas.

  Ettepanõgi saa saata Võro Instituuti (Tarto 48, 65609 Võro) vai e-postiga wi@wi.ee pääle kooni 22.02.

  Edimädse avvohinna saiva 2012. aastagal Orava kuul, Sõmmõrpalo latsiaia keelepesärühm ja Haanimiihhi nõvvokoda. Tõõsõ avvohinna saiva 2013. aastagal Haani kuul, Põlva latsiaia Mesimumm Meelespea rühm ja Krabi külätiatri.

  UL
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin