Nummõr' 79
Piimäkuu 21. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võro kirämehe saiva iähokin kaala
 •  
 • Vahtsõliinan peeti laatu
 •  
 • «Pido pahandusõga» – tiatritükk' Võromaa jutõst ja laulõst
 •  
 • «Kikast» tetäs Harjumaal
 • Elo
   
 • Talon kasus 32 sorti tsirkõ
 •  
 • Latsõpõlv' lõppi 1941. aasta suvõl
 • Märgotus
   
 • Uiga Meinhard: nuuri hulgah püsüt esi kah noorõmb!
 •  
 • Perändüs latsilõ tagasi!
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
  Vahtsõliinan peeti laatu
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
     
    
     
  18.-19. piimäkuu pääväl tull' rahvas joba 11. kõrda kokko Vahtsõliina laatu, timahava oll' nätä pall'o säändsit inemiisi, kiä otsõva tast esitettüt kraami.

  «Ma taha osta siist midägi säänest, midä ma poodist saa-i!» kai käsitüüplatsi pääl ümbretsõõri üts' provva. Löüdse esitettü seebi müüjä, sai seebitükü ja oll' väega rahul. Tõsõst kotussõst haarti üten koton tettüt sõira. Vanõmb meesterahvas sellet': «Poodist saat kah sõira, a tuul om iks massinaga tegemise mekk' man!» Ka Miss'o mehe lastukorvi lätsi häste kaubas (üts' näist pildi pääl ostja käen).

  Maainemiisi huviti jäl tsirgu, midä pakuti peris pall'o. Mitmõ vanõmba naistõrahva haari kana kotiga kandli ala ja oll'gi joba õkvalt kodominek'. A naistõrahvas, kiä pakk' kattõ imäst kassipoiga, saa-õs kuigi kaubast valla. Üts' vanamutikõnõ lubasi hoobis kotost katõssa tükkü viil müügis mano tuvva.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

  Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

   
   Uma Lehe sõbõr!