Nummõr' 53
Piimäkuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Eesti jalajälg' Pihkvamaal
 •  
 • Võrokõsõ "Tagahoovin"
 •  
 • Uma kiil' kuuldõmängun
 •  
 • Näütüs vanausoliisist
 • Elo
   
 • Jaaniolut tii esi!
 •  
 • Jaanitulõst ja vannust jaanipäävä-kombist
 • Märgotus
   
 • Läti-Võro armastus
 •  
 • Mäesaarõ Piia: rahvas taht võrokiilset näütemängu
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
  Freyde suguvõsa sai kokko
   
  5. juunil saiõ Haani valla Villa külän Sika talun kokko Frey suguvõsa 89 inemist, kiä päävä lõpus valisi hindi siäst juht'kogo.

  Kokko tulti ütsendät kõrda, seokõrd Soka Sale ja Sulõvi mano. Edimäst kõrda oll' Frey suguvõsa kokkotulõk' 20 aastakka tagasi Paluperän.

  «Ma ei näe siin üttegi hobõst,» imeht' tuukõrd õnnõ autit näten Rohtla Gustav ja taa ütlemine jäi kõigilõ väega miilde.

  Kokkosaamisõl tähistedi ka Kusta sõsara Toro Alvine (sünd Frey) 100. sünnüaastapäivä.
  Imäst kõnõl' poig Toro Kalju: «Imä oll' väega ausa, vei naabrilõ poodin jäänü 5-kopikadsõ võla kah tagasi.»

  Kokkotulõkil jakku põnõvat tegemist-kaemist kõgõs pääväs. Pernanõ Sale tutvust' tallo, tütär' Signe tekk' hobõsaga latsilõ ratsasõitu. Suguvõsa liigõ Valso Aile kõrrald' latsilõ mänge.

  «Tahami, et inemise es tulnu kokko õnnõ süümä, a iks tutvas saama, suguvõsa ütitsiid tegemiisi arutama,» kõnõl' Toro Kalju.

  Plaanin om suguvõsa liikmidõ nimekirjä täpsüstä ja uma lipp tetä. Kõgõ taa tüü jaos valiti hindi siäst juht'kogo kuunsaisun Soka Sale, Valso Aile, Tiku Maire, Kookmaa Ilmar ja Toro Kalju.

  Allasõ Tiia
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Kopra omma nuhtlusõs
   
  Loi lehest, kuis kopra tegevä kurja.

  Mul om kah naidõ tõpridõga võitlõmisõst kopp iin. Ulli lassõva mul lumbi ala. Topsõva silmälavva muta täüs, puursõva liivatammi sisse mulgu ja tamm' varisi kokko.

  Tammin oll' katõmeetrine mulk. Sinnä teivä nää esi tammi ette ja naksiva kõrvalt mulku sisse puur'ma. Sõs sattõ tamm' peris kokku.

  Üts' jahimiis' käve koprid laskman. Ku tä jahilt tagasi tull', olli täl peo tühä. Jahimiis' ütel', kuis tä oll' säidsend kobrast nännü, a üttegi maha laskõ es saa.

  Peräst jutust', kuis Eesti tulliva musta ameeriga kopra ja kuis nää parhilla mi pruunõ koprit minemä ajava. A mu esä ütles, et kobras om võro keeli majas.

  Kalkuni Henn-Hillar
  Ruusmäelt
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  "Innejaanipääväne vihm om inämb väärt ku Riia liin!"

  Vanasõna trüüst' inemiisi, kiä vanva jaanikuu vihmast ilma

   
     
   Uma Lehe sõbõr!