Nummõr' 353
Radokuu 4. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Eläjäpidämine maaha jäetü – miä edesi?
 • Uudissõ
   
 • Mehe, laulma!
 •  
 • Jakkus Uma Pido loengusari
 •  
 • Pildinäütüs läts’ maad pite käümä
 •  
 • Käsitüü- ja söögimeistri Umma Pitto!
 •  
 • Hindätiidmise avvohind uut saajit
 •  
 • Võrol tulõ luulõ lugõmisõ päiv
 • Märgotus
   
 • Hääst väest
 •  
 • Kultuuriruum püsüs
 • Elo
   
 • Rõugõ pildimiis: kaamõra püüd tuu kah kinni, midä inemise silm ei näe
 •  
 • Lustlik uma kandi keelepäiv Ruusal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kultuuriruum püsüs
   
  Kanepi lauluselts kutsõ rahva kokko kultuuriluust kõnõlõma vahtsõaastakuu lõpupääväl, ku oll’ müüdä 130 ajastaiga seldsi otsusõst hindäle esi seldsimaja ehitä.

  1886. aasta talvõl võeti palgi maaha ja jõulus oll’ seldsirahval joba katus pää kotsil. Kellel ehitämises rahha anda es olõ, and’ umast mõtsast palkõ ja tüükässi talgotõlõ. Kaupmiis Arrasõ August and’ jupi umast maast ilma rahalda pikäs aos rendile.

  Ku lauluselts luudi edimädsele üldlaulupidolõ minevä miiskoori «katusõs», sis pia tulli seldsimajja ka näütemängu, karskusselts, spordi- ja nuuritegemise, rahvaülikooli cursus.

  Seldsimaja tegemiisi mano olli haartu uma kandi kunstnigu ja muido härksä inemise. Puul saandit pääle seldsimaja ehitämist tandsõ esi sääl rahvatandsu ja Sarapuu Leili pand’ kooli aastapääväs kokku suurõ ühendkoori. Prõlla ist sakõst klavõri taadõ Jõgi Riivo, et saata kuurõ, kon tä vanaesä Jõgi Heldur laul.

  Kanepi lauluseldsil om vidänü: 2009. aastal sai selts tagasi tettüs ja kõrda tettü uma vana maja om kah pää kotsil. Minevä suvõl peimi ütenkuun Kanepi kihlkunna 340. aastapäivä – mi vana kultuuriruum om iks viil selgele tunda.

  Selle kõnõldi ka lauluseldsi kokkosaamisõl Võro Seldsi ettepanõkist taastada muistinõ kultuuriruum Vana-Võromaa kihlkunnakeskuisiga. Vallavolikogu esimiis Kaku Arno ja Eesti kultuuriseltse liidu esimiis Haameri Valter Tartust märksevä, et valdu kokkopandmisõ man on kõnõldu külh inemiisi arvust, a mitte kultuuriruumist ja ütitsest taustast.

  Mi ütidse kultuuriluu omma loonu pall’o põlvkunna. Kas meil om iks õigus aastasatuga luudut kultuuriluku minemä pildu ja kasvata ilma juurilda järglaisi, kiä omma huvitadu inne kasust ja kel ei olõ kodupaika, midä kallis pitä?

  Kokkosaamisõlõ tuudi õnnõs ka häid uudissit: lauluseldsi esimiis Lina Kalmer and’ teedä, et seldsi lipuvarda lüüraga otsast om naatu joba 3D-koopiat tegemä. Koopia kink seldsile juhatusõ asõesimiis Vahtramäe Meelis. Ka vana lipu koopia saa OÜ Lipuvabrik abiga Eesti juubõlilaulupido aos tettüs.

  Hirvlaanõ Milvi
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin