Nummõr' 353
Radokuu 4. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Eläjäpidämine maaha jäetü – miä edesi?
 • Uudissõ
   
 • Mehe, laulma!
 •  
 • Jakkus Uma Pido loengusari
 •  
 • Pildinäütüs läts’ maad pite käümä
 •  
 • Käsitüü- ja söögimeistri Umma Pitto!
 •  
 • Hindätiidmise avvohind uut saajit
 •  
 • Võrol tulõ luulõ lugõmisõ päiv
 • Märgotus
   
 • Hääst väest
 •  
 • Kultuuriruum püsüs
 • Elo
   
 • Rõugõ pildimiis: kaamõra püüd tuu kah kinni, midä inemise silm ei näe
 •  
 • Lustlik uma kandi keelepäiv Ruusal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kauksi kooli latsõ Uma Pido laulõ laulman.
  Karpsoni Andrusõ pilt
   
  Lustlik uma kandi keelepäiv Ruusal
   
  Liiva Aasa

  28. vahtsõaastakuu pääväl kutsõ Ruusa kuul küläliisi Vilustõ ja Kauksi koolist hindä poolõ uma kandi keelepääväle.

  Vilustõ koolist saimi võro keele tsõõriga (1. klassiga) kipõlt Ruusalõ – 10 minodi tii, iks mõtsatagonõ naabrikuul, miä tuust, et vallapiir om vaihõl.

  Päävä tõmbsimi käümä võrokiilse latsilauluplaadi «Upa-upa ubinakõnõ» päält peri lauluga «Lõvijaht»: latsõ peivä haniriah marssõh «lõvijahti».

  Ruusa kooli oppaja Hüssoni Kaja ja Müürsepä Maarika olliva opanu 5. ja 7. klassilõ näütemängu «Illos päiv» ja «Poodi man». Lavakujondusõ, rõividõ ja asjoga oll’ pall’o vaiva nättü.

  Kauksi kuul tõi küläkostis kandlõluu ja kats süämeheminevät latsikoorilaulu Uma Pido lauluvarast (juhend’ muusigaoppaja Prüki Jaanus).

  Latsõ saiva är arvada ka võrokeelitsit mõistatuisi. Mõistatamist vidi iist Ruusa kooli 9. klassi poiss Karingu Arnold.

  Vilustõst veimi naabritõlõ küläkostis Lattiku Jaani katõkõnnõ «Edimäne armastus» (Plaado Maritte Arianne ja Mendriku Mairo) ja opsimi kõigilõ tsõõrimängu «Maamiis».

  Küllä oll’ kutsutu ka Ilvese Aapo, kes um miis nigu orkestri: kõnõlõs, laul, mäng kidrat ja tege tuud kõkkõ iks vahvalt ja nal’alidsõlt.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin