Nummõr' 79
Piimäkuu 21. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võro kirämehe saiva iähokin kaala
 •  
 • Vahtsõliinan peeti laatu
 •  
 • «Pido pahandusõga» – tiatritükk' Võromaa jutõst ja laulõst
 •  
 • «Kikast» tetäs Harjumaal
 • Elo
   
 • Talon kasus 32 sorti tsirkõ
 •  
 • Latsõpõlv' lõppi 1941. aasta suvõl
 • Märgotus
   
 • Uiga Meinhard: nuuri hulgah püsüt esi kah noorõmb!
 •  
 • Perändüs latsilõ tagasi!
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
  Võro kirämehe saiva iähokin kaala
   
  Pühäpäävä, 19. piimäkuu õdagu sai Tarton Lõunakeskusõ iähallin nätä peris ummamuudu hokimatši: iälahingut peivä võro kirämehe ja Tarto Vanemuise näütlejä, täpsembält näide laulupunt' Poiskõsõ.

  Luu mano >>
   
  Vahtsõliinan peeti laatu
   
  18.-19. piimäkuu pääväl tull' rahvas joba 11. kõrda kokko Vahtsõliina laatu, timahava oll' nätä pall'o säändsit inemiisi, kiä otsõva tast esitettüt kraami.

  Luu mano >>
   
  «Pido pahandusõga» – tiatritükk' Võromaa jutõst ja laulõst
   
  12. piimäkuu pääväl mäng' Tal'na Theatrum edimäst kõrda vahtsõt, suurõn osan võrokeelist näütemängu «Pido pahandusõga» – tuu om kava Võromaa inemiisi kõnõld vai kirja pant jutõst ja (rahva)laulõst.

  Luu mano >>
   
  «Kikast» tetäs Harjumaal
   
  Puut'õlõ om müüki joudnu lõunaeesti-keelidse nimega kanamassapasteet' «Kikas». Tuu tuutjas om Talliina lähükesen Lool ollõv lihatüüstüs Kikas Kaubandus OÜ.

  Luu mano >>
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

  Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

   
   Uma Lehe sõbõr!