Nummõr' 352
Vahtsõaastakuu 21. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Üts umavalitsus Vanalõ Võromaalõ
 • Uudissõ
   
 • Eesti lõunatipu saatus saa selges sügüses
 •  
 • Põlvan oll’ Hurda Jakobi mälehtüspäiv
 •  
 • «Mino Võromaa» uut latsi juttõ
 •  
 • Puiga kuts latsi näütemängupääväle
 •  
 • Vastlakombidõ programm Põlva Talorahvamuusõumin
 • Märgotus
   
 • Meesaku Vaike: 90% tervüsest om hindä tetä!
 • Elo
   
 • Pia 40aastadsõlt puutüümeistris
 •  
 • Kõlleri Mariina: verikäkki olõ joba ammu tetä tahtnu
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Põlvan oll’ Hurda Jakobi mälehtüspäiv
   
  13. vahtsõaastakuu pääväl sai 109 aastakka tuust, ku Põlva küle alt Himmastõst peri suurmiis Hurda Jakob seost ilmast är läts’. Hurda-nimeline Põlva rahvaharidusõ selts pidi keeletiidläst ja Eesti kõgõ kõvõmbat rahvaperimüse korjajat meelen mälehtüspääväga.

  Hurda avvusamba man kõnõl’ seldsi liigõ Tagla Ilmar tuust, ku tähtsä om Hurt uma kodokandi rahvalõ. Sugulasõ, liina- ja vallavalitsõja ja kodo-uurja panni Hurda avvus kündle palama.

  Raamadukogon kõnõl’ Hurdast Eesti rahva muusõumi perimüskultuuri uurja Õunapuu Piret. Muu siän oll’ juttu tuust, et suurmehe vei kirstu parhilla tühine hädä – lahkilännü pümmesoolik.

  Põlva rahvaharidusõ selts pidä Hurda Jakobit meelen ka suvitsõl sünnüaastapääväl, sis jagatas Hurda-nimeliidsi rahvuskultuuri avvohindu.

  UL
   
  Hurda Jakobi mälehtüsmärk Põlvan.
  Harju Ülle pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin