Nummõr' 352
Vahtsõaastakuu 21. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Üts umavalitsus Vanalõ Võromaalõ
 • Uudissõ
   
 • Eesti lõunatipu saatus saa selges sügüses
 •  
 • Põlvan oll’ Hurda Jakobi mälehtüspäiv
 •  
 • «Mino Võromaa» uut latsi juttõ
 •  
 • Puiga kuts latsi näütemängupääväle
 •  
 • Vastlakombidõ programm Põlva Talorahvamuusõumin
 • Märgotus
   
 • Meesaku Vaike: 90% tervüsest om hindä tetä!
 • Elo
   
 • Pia 40aastadsõlt puutüümeistris
 •  
 • Kõlleri Mariina: verikäkki olõ joba ammu tetä tahtnu
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Eesti lõunatipu saatus saa selges sügüses
   
  Sügüse saa selges, kas riik tege Eesti lõunatipun Piitre jõõ kaitsõalla suurõmbas ja haard sinnä sisse ka tuu maa, kohe tahetas tetä kattõ suurt dolokivikaivandust.

  Kaitsõala laembastegemist küsüs Eesti luuduskaitsõ seldsi Varstu osakund.

  Seo aasta om keskkunnaammõtil tüüplaanin taa asi ette võtta.

  «Alostusõs kaias üle, mis sääl ala pääl väärtüslikku om: mõts, eläjä, tsirgu, kasvu jms,» and’ teedä keskkunnaammõdi Põlva-Valga-Võro piirkunna luuduskaitsõ juhtspetsiälist Laidma Eleri. «Sõs tetäs üten tiidjämiihiga ekspertiis: kaias üle, ku tähtsä vai põhjõndõt laembastegemine om. Taa kohustus tulõ luuduskaitsõsäädüsest. Ku löütäs, et sääl om pall’o säänest, mille peräst om tähtsä kaitsõala tetä, sõs alostõdas kaitsõ ala võtmisõ menetlüs.»

  Laidma Eleri ütel’, et ekspertiis tellitäs lehekuun, suvõl läävä as’atundja paiga pääle asja uurma ja sügüses piässi tüü valmis saama.

  Harju Ülle
   
  Kaitsõalonõ must toonõkurg Eesti lõunatipun Naha külän kunnõ otsman (26.06.2015).
  Aheri Georgi pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin