Nummõr' 79
Piimäkuu 21. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võro kirämehe saiva iähokin kaala
 •  
 • Vahtsõliinan peeti laatu
 •  
 • «Pido pahandusõga» – tiatritükk' Võromaa jutõst ja laulõst
 •  
 • «Kikast» tetäs Harjumaal
 • Elo
   
 • Talon kasus 32 sorti tsirkõ
 •  
 • Latsõpõlv' lõppi 1941. aasta suvõl
 • Märgotus
   
 • Uiga Meinhard: nuuri hulgah püsüt esi kah noorõmb!
 •  
 • Perändüs latsilõ tagasi!
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
  Ilm
   
  Jaaniaig tulõ vihmanõ
   
   
  Bergmanni Karl, ilmavana
   
  Võidupühäl ja jaanipääväl või vihma sata, inämb või vihma tulla võidupühäl. Pääle võidupühhä või olla paar' peris lämmind päivä, mõni ütsik kõrd või tulla pikset.

  Edesi nikani ku kuu lõpuni um uuta küländ jahedit ilmu, vahepääl või ka vähä vihma tulla. Jaani- vai piimäkuu või tulla jahhemb ku tahetas ja mõnõl puul lätt ilm aiandusõ-huviliisiga peris pahussihe. A luudus um meist kõigist sõski uma tarkusõga üle.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

  Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

   
   Uma Lehe sõbõr!