Nummõr' 352
Vahtsõaastakuu 21. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Üts umavalitsus Vanalõ Võromaalõ
 • Uudissõ
   
 • Eesti lõunatipu saatus saa selges sügüses
 •  
 • Põlvan oll’ Hurda Jakobi mälehtüspäiv
 •  
 • «Mino Võromaa» uut latsi juttõ
 •  
 • Puiga kuts latsi näütemängupääväle
 •  
 • Vastlakombidõ programm Põlva Talorahvamuusõumin
 • Märgotus
   
 • Meesaku Vaike: 90% tervüsest om hindä tetä!
 • Elo
   
 • Pia 40aastadsõlt puutüümeistris
 •  
 • Kõlleri Mariina: verikäkki olõ joba ammu tetä tahtnu
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Mullatüübrigaat aotlidsõ raudtii pääl Põlva küle all Hatikojal 18.01.1930.
  Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.
   
  Higi ja vaiv Tarto–Petseri raudtii pääl
   
  Ku Eesti vabas sai, oll’ vaia umma raudtiivõrku. Üts suur ettevõtminõ oll’ Tarto–Petseri raudtii ehitämine. Pihta naati 1928. aastal ja 88 km pikk raudtii sai valmis aastal 1931.

  Ehitämise man tekk’ tüüd umbõs tuhat inemist. Kõgõ rassõmb oll’ vitä raudtii läbi suu. Ehitämä pidi ka 30 raudtiisilda. Kõgõ inämb tull’ raudtii ala mulda kokko aia Põlva ümbre ja Oravil.

  Raudtii ehitämises tuudi Taanimaalt 300 000 tonni massinit, 10 000 kantmiitret kivve sildu ehitämises ja 150 00 liiprit.

  Tehniga oll’ sis joba suurõs abis, a päämidse tüü teivä iks är inemiisi käe. Ummamuudu oll’ raudtii ehitämise man tuu, et kõrraga tetti kats raudtiid – lajarüüpälidse raudtii kõrvalõ tull’ tetä ehitüse aos ka kitsarüüpäline tii, mille abiga tuudi ehitüspaiga pääle mulda, liiva ja ehitüsmatõrjaalõ.

  Tuud kõkkõ tuudi katsa väiku veduri ja 360 vagonetiga, mändsit pruugiti pallavkivitüüstüsen ja Piusa liivakaivandusõn.

  Ruusmaa Arthur,
  Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
   
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin