Nummõr' 352
Vahtsõaastakuu 21. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Üts umavalitsus Vanalõ Võromaalõ
 • Uudissõ
   
 • Eesti lõunatipu saatus saa selges sügüses
 •  
 • Põlvan oll’ Hurda Jakobi mälehtüspäiv
 •  
 • «Mino Võromaa» uut latsi juttõ
 •  
 • Puiga kuts latsi näütemängupääväle
 •  
 • Vastlakombidõ programm Põlva Talorahvamuusõumin
 • Märgotus
   
 • Meesaku Vaike: 90% tervüsest om hindä tetä!
 • Elo
   
 • Pia 40aastadsõlt puutüümeistris
 •  
 • Kõlleri Mariina: verikäkki olõ joba ammu tetä tahtnu
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Juhtkiri: Võrokõisi uma valitsus
   
  Kimmäst olõkist tundus täämbädsel pääväl puudus olõma. Inemise nigu pelgäse midägi – tuud, miä võõras ja tundmalda. A maailm muutus ja muutuisilõ om tark minnä vasta sirgõ sälä, kimmä olõgi ja tsihiga.

  Üts asi, miä inemiisi murõhtama pand, om haldusreform. Et midägi muuta tulõ, om selge. Inemiisi, tuuga ka tarkust ja rahha jääs väikun vallan egä aastaga veidembäs. A ku midägi muuta, olnu tuud mõistlik tetä niimuudu, et vähä ao peräst es pidänü vahtsit muutmiisi ette võtma.

  Võro selts VKKF om ette pandnu, et kõik Vana-Võromaa umavalitsusõ võinu minnä kokko ütes umavalitsusõs. Vana-Võromaa om ütine aoluulinõ kultuuripiirkund. Säändsel, päält 60 000 inemisega umavalitsusõl olnu kimmüst ja joudu uma asja aia. Tukõv paigapääline hindätiidmine om kõgõ tähtsämb, et paikkunna elo edesi saanu minnä. Vana-Võromaa ei pea nakkama otsma umma näko. Meil om olõman uma kiil ja ütine perimüs, tuu perrä teedäs meid Eestin ja ka laembalt.

  Et võim es lännü inemisest väega kavvõlõ, olõs sääne suur umavalitsus mõistlik jaka umakõrda osavaldus. Ku Võromaa kihlkunna olnu osavalla, sis jäänü väikumbidõ paiku tähtsä otsussõ paiga pääle ja üts keskus es tõmmanu kõkkõ hindä ala.

  Kimmäs olõk ja selge tsiht om kõgõ tähtsämb. Võrokõisil om tuud läbi ao iks tsipa inämb olnu ku tõisil. Kõivu Madis nimet’ säänest asja võro kuraasis. Löömi sis seogi kõrd sälä sirgu ja otsustami olla tugõva ja umanäolidsõ. Tuu jaos ei olõki vaia vasta minnä tundmalda vai võõralõ, tulõ lihtsäle esihindäs jäiä.

  Rahmani Jan, Võro Seldsi VKKF esimiis
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin