Nummõr' 352
Vahtsõaastakuu 21. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Üts umavalitsus Vanalõ Võromaalõ
 • Uudissõ
   
 • Eesti lõunatipu saatus saa selges sügüses
 •  
 • Põlvan oll’ Hurda Jakobi mälehtüspäiv
 •  
 • «Mino Võromaa» uut latsi juttõ
 •  
 • Puiga kuts latsi näütemängupääväle
 •  
 • Vastlakombidõ programm Põlva Talorahvamuusõumin
 • Märgotus
   
 • Meesaku Vaike: 90% tervüsest om hindä tetä!
 • Elo
   
 • Pia 40aastadsõlt puutüümeistris
 •  
 • Kõlleri Mariina: verikäkki olõ joba ammu tetä tahtnu
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  persehoitja
   
    
  Joudu tüüle!
   
  Eestläne pidä hinnäst tüütegijäs. Om esiki ütelüs, et eestläst om kõgõ keremb är tappa niimuudu, et anna tälle 50 hektärri maad ja lapju, kül tä esi hinnäst tuuga är tapp.

  A tuu oll’ varramba niimuudu, täämbädsel pääväl press eestläne rohkõmb haridusõ ku tüü pääle. Koolitõt inemine ei olõ nii ull’, et hinnäst tüütegemisega tapma nakkas.

  Üts sõbõr läts’ kümme aastat tagasi Suumõ, tüüt’ puul aastat ehitüse pääl, sis võtt’ hinnäst vabas ja naas’ töötuabirahha saama. Kuun kõrra käü laivaga Tal’nan, ost kuu ao suidsu ja õllõ är ja sõs sõit tagasi. Küsse, kas ikäv ei nakka niimuudu. Miis ütel’, et ei nakka, tä om töötu ja töötul om võimalus egäsugutsit koolituisi võtta.

  Tuul aol oll’ täl tulityökortti koolitus käsil. Ku tuu tulõtüükaardi kätte saat, võit näütüses relakaga rauda lõigada ja kibõnit pillu nii pall’o, ku süä võtt.

  Aasta peräst oll’ täl joba tõstukijuhikoolitus tettü. Ku nüüt helistimi, tull’ vällä, et tä om haridusõtii pääl edesi rühkmän – õks korõmbalõ – ja käü tornkraanajuhi koolitusõl.

  Naksi kahtlõma. Miis om hinnäst koolitõn väega jämmes lännü: oll’ 80 killo poiss, no om 150 vai päälegi. Et kuis tä sinnä kraana otsa saa, kas alla ei sata... Miis pahasi är ja ütel’, et kül tä tiid, mis tege, täl om ohutustehniga koolitus kah tettü.

  Jah, eestläne pidä hinnäst tüütegijäs ja mõtlõs, et musta nahaga pagulasõ ei nakka joht tüüle, et jääseki abiraha pääle kummi vinütämä.

  Selle hoitsõ seokõrd Indian kävven silmä vallalõ, et kuis sääl tüütegemise pääle kaias. India miis ei olõ jo kah väega valgõ.

  Riisipõllu pääl tsibisi näid nigu kärbläisi. Sääl om likõ, traktoriga pääle ei saa, riis tulõ käsilde maaha panda. Pandva naasõ, mehe ja latsõ.

  Külä vaihõl lindas unnatõn traktor, traktori otsan ist miis. Traktor ja miis olõssi nigu lehmäsitaga üle valõdu, mua ja pasa seest paistva õnnõ traktoristi valgõ rõõmsa silmämuna vällä.

  Pildi pääl olõva värvipangiga mehe käest es tihka küsümä minnä, kas täl om ohutustehniga koolitus tettü – pelksi, et tä satas nii ulli küsümüse pääle säält üllest alla...

  Tüükaitsõammõtit ei paistu sääl ollõv, selle et inemise es olnu rahul, ku määnegi ammõtnik terve India tüükotussõ ütekõrraga kinni pandnu.

  Eestläne planiir perre üts-kats last. India miis planeeri ei midägi: ku iso tulõ, tsurkas är. Ku kümnest latsõst kats eelektriposti vai tellingide otsast alla satasõ, olõ-i väega hätä.

  Mis ma taaga üteldä tahtsõ? Et ku kõvva perset hoiat, üle planeerit ja ullis opit, ei olõ tuu kah, näet, ülearvo hää. Joudu tüüle!
   
  India tüümiis.
  Ruitlasõ Olavi pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin