Nummõr' 79
Piimäkuu 21. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võro kirämehe saiva iähokin kaala
 •  
 • Vahtsõliinan peeti laatu
 •  
 • «Pido pahandusõga» – tiatritükk' Võromaa jutõst ja laulõst
 •  
 • «Kikast» tetäs Harjumaal
 • Elo
   
 • Talon kasus 32 sorti tsirkõ
 •  
 • Latsõpõlv' lõppi 1941. aasta suvõl
 • Märgotus
   
 • Uiga Meinhard: nuuri hulgah püsüt esi kah noorõmb!
 •  
 • Perändüs latsilõ tagasi!
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
  Kagahii kirvõst!
     
   Paidra järve viirde omma Riigimõtsa Majandamisõ Keskusõ (RMK) mehe vällä märk'nü üte esimuudu puulahkmisõ kirvõ. Raudplaadi külge om keevitet kirvõs, terä ülespoolõ, tuu plaat' esi om kruvvõga puupaku külge käänetü. Kaadõrvärk' om kimmüse mõttõn viil üte ketiga majakõsõ saina küleh kinni.

  Arvada, et sääne kirvõs om vällä märgit tuuperäst, et kiäki taad är es varastanu. Puid tulõ tuuga lahku niimuudu, et puupakk tulõ säädi vasta kirvõterrä ja sis tõõsõ puupakuga pääle lüvvä.

  Viil mugavamb olnu sis puid lahku, ku sääl olnu (ketiga saina küleh kinni) üts' päälelüümise nui, võro keelen parts.

  Rahmani Jan
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

  Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

   
   Uma Lehe sõbõr!