Nummõr' 365
Hainakuu 21. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Harmoonika pido 6.0
 • Uudissõ
   
 • Põimukuu lõpus haldusreformi sais selgemb
 •  
 • Hurda preemiä saava Veidemann ja Määr
 •  
 • Teppo lõõdsa võikimängmine
 • Märgotus
   
 • Vinni Rauno: poliitigu piässi rohkõmb inemiisiga kõnõlõma
 • Elo
   
 • Perimüstandsu festival
 •  
 • Karilatsi laagrisuvi om poolõ pääl
 •  
 • Kõnõ pääsläisi kaitsõs
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Nigu muusikalin õks juhtus, lõppi nuuri hindäotsminõ häste ja lõpus olli kõik jälleki sõbra ja teivä ütenkuun bändi.
  Harju Ülle pilt
   
  Harmoonika pido 6.0
   
  Säinasti Ene

  Lõõdsapillipido Harmoonika tõi minevä puulpäävä Põlva Indsikurmu lauluplatsi rahvast täüs. Seo aasta oll’ pido viguris maailma edimäne lõõdsamuusikal.

  Lõõdsapääliin Põlva kõrrald’ 16. juulil kuvvõnda lõõdsapillipido Harmoonika. Indsikurmu lava pääle tull’ üle Eesti kokko pia 70 lõõdsamängjät, kiä mängse ütitsen kuundorkestrin. A tuu kõik oll’ pido tõsõn osan. Egä aasta om Harmoonikal määnegi vikur külen. Seo aasta alas’ pido lõõdsamuusikaliga.

  Näütemängu «Lõõdsapillihullus» kirotaja Rahmani Jan ütel’, et pruuvsõ kirota luku nuuri hindäotsmisõst ja -löüdmisest. «Mul om hää miil tuust, et kuigi inämbüs lava pääl üles astnuid nuuri es olõ näütlejä, sutsõ lavastaja Mäeotsa Ain nä väega kinäste mängmä panda ja paiguldõ tull’ tegemine niimuudu vällä, et jää vai esi uskma,» ütel’ Rahmani Jan.

  «Lõõdsapillihullus» kõnõlõs nuuri inemiisi bänditegemisest. Päältnätä lihtsä lugu oll’ pall’odõ eloliisi kõrvalliinega. Rahmani Jan om innegi ummi näütemängõ sisse maailmaklassikat toonu. Nii oll’ ka seokõrd. Lõõts om väkev pill ja olõ-i imeht, ku järgmidsel aastal mäng lavatäüs lõõdsamiihi Pärdi Arvo muusigat.

  Osatäütjä olli inämbüs Põlva noorõ. Lisas pääliinast peri vahtsõnõ lõõdsakuningas Leithami Richard Ott, kiä sai lava pääl tsipa ka võro kiilt pruuki. Eräle tulõ kittä kunstnik Meeru Maarjat, kelle vanaimäaigsõ käsitüüga ilostõdu rõiva näütemängo lõpus sündünü drumm&lõõts-bänd sälgä sai.

  Ku muusikal oll’ rohkõmb nuuri miilt piten, sõs pido tõnõ osa oll’ vanõmbilõ päältkaejilõ makõhallus. Külälisesinejä Linna Ivo edimäne laul «Nostalgilinõ» andsõ õigõ tsihi kätte. Ku Ivo edimäidsi laulõ saatsõ üts Ubina Juhani lõõtspill, Kikka Tiit viioliga ja Jõgi Riivo klavõriga, sõs kontsõrdi perämäne ots läts’ terve lõõdsaorkestriga. Nii orkestri ku rahvas Indsikurmu nõlva pääl laulsõ üten Linna Ivoga vanno häid laulõ. Harmoonika kombõ perrä oll’ lõpulaulus «Pillimehe leib», mis läts’ muidogi ka kõrdamisõlõ.

  Õdak jakku simmaniga, kos mängsevä ja laulsõva Karksi-Nuiast peri Lõõdsavägiläse ja Tartese Heino sõpruga. Lõõdsavägiläse omma vaivalt kolm aastat üten mängnü, a saiva minevä sügüse parõmba vahtsõ tulõja Etnokulbi. Noid jagatas rahvahääletüse perrä.Üts kolmõst lõõdsavägiläsest Kadaja Rasmus sai nätäl tagasi Võron tõist aastat järest parõmbas noorõs lõõdsamängjäs.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin