Nummõr' 364
Hainakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Sporditrall Rõugõn
 • Uudissõ
   
 • Kanepi kogokunnapäiv meelüt’rahva kotost vällät
 •  
 • Vahtsõ vungiga suvi Pokumaal
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Tsiistren
 • Märgotus
   
 • Kolm küsümüst vahtsõlõ Põlva maavanõmbalõ
 •  
 • Kolm killo kotussõnimmi
 • Elo
   
 • Essümise-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Sporditrall Rõugõn
   
  Harju Ülle

  Perämäne nädälivaih (2.–3.07.) oll’ Rõugõn sporditähe all – alas viipido ja paadiralliga, lõppi joosuga.

  «Emotsioon om hää!» kitt’ Rõugõ vallavanõmb Tootsi Tiit, kiä esi kah suurõ kummipaadi perä pääl võistlusklassi võiduni sõudsõ ja Rõugõ kuvvõ järve joosul 33. kotussõ sai.

  «Püvvä iks üten lüvvä, ku Rõugõn midägi tetäs. Paadirallil olõ inne sõitnu väiku kummipaadiga, seokõrd kutsuti suurõ pääle (10 miist sõudman – UL) ja tuuga oll’ iks lihtsämb. No juuskminõ oll’ rassõ, a nii hääd kotust olõ-i ma inne saanu.»

  Rõugõ vallavanõmbal om esieränis hää miil tuu üle, et uma Rõugõ kandi inemiisi oll’ võistluisil inämb nätä. «Kõrrast inämb lüvväs üten nii spordivõistluisil ku muil ettevõtmiisil,» kitt’ tä. «Kõrraldaja tundva tuust muiduki esieränis suurt rõõmu, ku uma kandi rahvas kotust vällä tulõ.»
   
  Paatkund Laibalahkajad lahksas vett: periselon olõ-i ütelgi meditsiiniga pistmist.
  Margi Martini pilt
   
  K-komando ehk paaditäüs Kübärä-nimeliidsi (Kaspar, Madis, Priit ja Kadri) võti kummipaadirallist kõkkõ, midä sai ja finišihe jõudmisõga näil ülearvo kipõt es olõ.
  Margi Martini pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin