Nummõr' 362
Piimäkuu 9. päiv 2016

Järgmine Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst, 30.06.
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Talopiim lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Mõnistõ muusõum tege skandaalsõ poodi vahtsõst vallalõ
 •  
 • Hää kodo päävä Räpinäl
 • Märgotus
   
 • Õuna Merike: tulkõ julgõhe rahvasporti tegemä!
 •  
 • Orava I olümpiämängo − õkvatii spordi mano
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Pildikõisi Umalt Pidolt
 •  
 • Vallavanõmb tege vanaimä perrä siipi
 •  
 • Kajak puu otsan
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Talopiimä ostõtas mugu inämb. Nopri piim.
  Harju Ülle pilt
   
  Talopiim lätt kaubas
   
  Harju Ülle

  Nii Mõtsavele ku Nopri talo kuumutamalda piim lätt häste kaubas: inemise hindasõ talopiimä ja tahtva tukõ uma kandi talomiihi.

  «1500 liitrit nädälin jõvvami Võromaa puutõn maaha müvvä,» ütel’ Läti piiri viirse Mõtsavele talo peremiis Mõttusõ Meelis, kelle ettevõtõ OÜ Lõunapiim naas’ pudõlihe pantut kuumutamalda mahhet piimä müümä neli kuud tagasi, paari kuu peräst tull’ perrä ka kilepiim. «Ku oll’ kampaania ja mi esi kävemi mano laulman, sis läts’ viil parõmbalõ.»

  Mõttusõ piimä müvväs Võro ja Antsla TÜ puutõn, Varstun ja Mõnistõn lauda man ja Vahtsõn-Roosan Mõtsavele talo poodin. Coopi poodikett plaan Lõunapiimä piimä terven Eestin müümä naada ja Mõttus telse tuujaos õkva müügikastõ mano.

  Nopri talo piimä om müüdü puultõist aastakka, parhilla müvväs maaha 2500–3000 liitrit nädälin. Sama häste lätt kaubas ka Nopri kuumutõt Kodotundõ piim – tuud ostva inemise, kiä tahtva tukõ kehvän saisun kododõ kõrdategemise saadõt. Nopri piim müvväs päämidselt maaha pääliinan, a tuud saa ka Võro liinast.

  Piimä ost terve külä

  Ku Mõttus naas’ Vahtsõ-Roosa külän aasta tagasi talopiimä vallalidsõlt müümä, läts’ kaubas nädälin neli liitrit. Pudõli ja kilepaki sisse pandminõ tekk’ imet. «Mõni nätäl tagasi oll’ nädäli rekord 120 liitrit,» kitt’ Mõttus. «Tegevä piimäst hapundpiimä, kohopiimä, mõni tege jogurtit ja väega häste saa sõira kah tetä.»

  Ka Nopri piimämiis Niilo Tiit ütel’, et söögimeistri tegevä häste vaiht, midä saa tetä 2,5% ja midä kõkkõ 4% piimäst. Selle telvä timä piimä supi-pudru kiitmises mitmõ söögikotussõ, latsiaia ja Võromaa haigõmaja.

  Mõttus usk, et timä mahhel tüütlemädä piimäl om suur tulõvik: «Sääne piim om õnnõ meil: piimä andva õnnõ eesti punast tõugu lehmä, kes omma puhta söögi pääl ja kedä nüss robot. Piimä sisse ei jõvva ei kihvti, väetüse egä GMO-pudru, millega hariligu piimätuutja piimätoodangut nõstva. Robot tege inne nüsmist egäst nisast proovi kah ja sort piimä är: vasikilõ, müümises ja kehvä piim lätt õkva tsolgitorro.»

  Sortmisõga saa piimä nii hääs timmi, et veterinaar- ja söögiammõt and’ Mõttusõ piimäle erändkõrran viiepäävädse müügiao.

  No Mõttus esi käänd värsküsele viil üte vindi pääle: «Kell 4 naatas pakki pandma ja kell 9 om värski piim joba Võro poodist saia.»

  «A pall’odõlõ om vaia iks eräle seletä, et põrõhõla om talopiim tuhandit kõrdo puhtamb ku vanaimä-aignõ,» ütel’ Niilo Tiit, kelle jutu perrä püüdvä tüüstüse inemiisi hiidütä vana jutuga, et kuumutamalda piim või kõtust vallalõ tetä.

  Talomiis saa inämb rahha

  Ku inemine ost poodist üte euro iist kas Nopri vai Lõunapiimä piimä, sis lätt pudõli päält riigilõ 20% käibemassu, puut võtt vaihõlt umbõs 12% ja talomiis saa nii 67 senti. Ku mehe möönü piimä tüüstüsele, sis saanu nä liitri päält õnnõ 17–20 senti.

  «Inemine saa esi otsusta, ku pall’o rahha tä saat Eestimaa tagomastõ küllä ja tugõ tuuga Eesti talomehe ellojäämist,» ütel’ Niilo Tiit.
   
  Mahhet talopiimä, midä andva õnnõ eesti punast tõugu lehmä, kedä nüss robot, tege terven ilman õnnõ OÜ Lõunapiim.
  Harju Ülle pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin