Nummõr' 360
Lehekuu 12. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luuduskaitsõkuu jõhkra avapauk
 • Uudissõ
   
 • Põlva lähkül häötedi kats ristimõtsa
 •  
 • Talomiis lätt aigu tiinmä – kiä pidä tuudaigu tallo?
 • Märgotus
   
 • Tootsi Kristo: nikani ku pere ja kihlkund püsüs, püsüs ka riik
 •  
 • Vana-Võromaa ja Setomaa saava jäiä umaette
 •  
 • Trahvisäädüse «pümme» puul
 • Elo
   
 • Tahtmisõ vägi: ilma jalalda miis aeroobikatrennin
 •  
 • Karula mõtsalõhmussõ
 •  
 • Mõtsalõhmus – vana mõtsa puu
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Silla Silver kouksõ risuunigu alt vällä ärlahutu teedüssetahvli.
  Harju Ülle pilt
   
  Luuduskaitsõkuu jõhkra avapauk
   
  Mõtsaragoja lahksõ är Lõunatipu matkaraa
   
  Harju Ülle

  Mõtsaragomisõga är lahutu Eesti Lõunatipu luudusoppusõ rada tuu luuduskaitsjilõ vii silmä.

  «Pidimi süämest kinni haardma, ku näimi, miä om luudusoppusõ raast perrä jäänü,» kaivas’ Eesti luuduskaitsõ seldsi Varstu osakunna esimiis Silla Silver. «Sillakõsõ omma är lahutu, opirada risuunikit täüs. Teedüssetahvli ja sildi, mis mi minevä aasta üles pandsõmi, omma haounigu ala purus pitsitedü. Kõgõ rohkõmb käü süäme pääle tuu, et Piitre jõõ viir om tävveste är lagastõt: jõõ veereni om mõts maha raotu, hagu om jätetü jõõ viirde ja ilosast vaatõst olõ-i midägi perrä jäänü. Teimi 1. mail talgopäävä, 11 seldsi inemist teiva raa vabas, a taad rissu ei jõvva mi ilmangi är kraami.»

  Eesti Lõunatipu luudusoppusõ rada luudi 15 aastat tagasi, ettevõtmisõ vidäjä olli Pedäjä Antonina ja Denksi Vello. Mõnõ aasta iist ühendedi rada 820kilomiitredse RMK Ähijärve-Peräkülä matkaraa külge.

  Luudusoppusõ rada jääs tuu maa pääle, midä luuduskaitsja tahtva haarda Piitre jõõ kaitsõala sisse, et päsedä katõst suurõst dolokivikaivandusõst, midä sinnä lähküle tahetas tetä.

  Timahava uur keskkunnaammõt, mändsit luudusväärtüisi sääl om, ja lupa-i 30.06.2015 pääle mõtsa lakõs rako. Lubatas õnnõ mitmõn jaon ragomist (turberaie) ja valgustusragomist, nigu lubatas ka parhillatsõl Piitre jõõ kaitsõalal. A tuu mõtsapapõr, miä lubasi 1,9 ha mõtsa lakõs rako, oll’ inne tuud vällä antu.

  Keskkunnaammõdi Põlva-Valga-Võro mõtsandusõ juhtspetsiälist Jürise Tiina ütel’, et tuu mõtsapaprõ perrä tohtsõgi jõõveereni rako. Matkarada ja Natura kaitsõalonõ jõgi tuud ei sekä. «Saanu keeldä õnnõ sis, ku säält olõssi löütü kotkapesä vai mõni tõnõ 1. katõgooria kaitsõalonõ liik,» selet’ tä.

  «Mi ei taha Piitre jõõ kaitsõalal mõtsaragomist är keeldä. Uman taotlusõn ütlimi kah, et inemine piät saama umma mõtsa mõistligult majanda, a seo tüü, mis siin om tettü, olõ-i koskilt otsast mõistlik,» selet’ Silla Silver.

  «Ma ütli näile (ragomisõigusõ ostnu OÜ Samm Mets – UL), et jätke matkarada puhtas, a näil om aasta aigu tuud kõrda tetä,» ütel’ Lõunatipu maatükü umanik, paiklik miis Kängsepä Lembit. «Uutva kuiva, RMK ja vald ei lasõ sääl liiku jo.»

  «Rahha oll’ vaia,» põhjõnd’ Kängsepp mõtsaragomist. «Lindoravat võit sääl kas vai ufodõga otsi – sääl ei olõ ümbretsõõri inämb vanna mõtsagi. RMK om põhilinõ ragoja ja lätläse omma umalt puult kah kõik pall’as võtnu.»

  Maatükk om kokko 6,9 ha lagja ja umanik tekk’ sääl ka 2,9 ha turbõragomist. «Ku kultuur mõtsas lätt, lätt ka ülejäänü,» ütel’ tä. «Midä sa tuud hapund haava sääl üleväl hoiat!»
   
  Kaldakaitsõvööndit olõ-i olõman: Piitre jõõ perv raoti viipiirini lakõs.
  Harju Ülle pilt
   
  Maaha võeti ka nuu jämme haava, mille kotsilõ luuduskaitsja arvssi, et nuu võinu olla lindorava pesäpuu.
  Harju Ülle pilt
   
  Matkatii jälle lõpp: 820. kilomiitre kõnnit läbi kandõ ja puuossõ.
  Harju Ülle pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin