Nummõr' 359
Mahlakuu 28. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaa kontrabassi saava uma tarõ
 • Uudissõ
   
 • Märgotamisõ festival jõud Vanalõ-Võromaalõ
 •  
 • Regionaalmaask’ umakultuurihoitjalõ
 •  
 • Ristipuu-kaart sai valmis
 •  
 • Adsoni luulõpäiv läts´ henge
 •  
 • Tii-näütüst kaema!
 •  
 • Kalamehe, Navile võistlõma!
 • Märgotus
   
 • Võrokese ja haldusreform
 •  
 • Hoia kihvt hindäst kavvõl!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Haavapuu om Umal Pidol Kanepi kihlkunna puu
 •  
 • Hää jala plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Võromaa kontrabassi saava uma tarõ
   
  Harju Ülle

  Vana-Võromaa kultuurikua muusõum plaan tetä kontrabassitarõ ja uut inemiisi käest teedüst kontrabassõ ja näide meistride kotsilõ.

  «Ku kiäki tiid midägi Lõuna-Eesti kontrabassimeistriist vai mõnõ mi kandi pilli luku vai om kogoni hindäl mõnõ mi meistri pill koton, andkõ teedä,» kuts üles rahvaperimüse uurja Kõivupuu Marju, kiä avitas muusõumi jaos pääliinast kontrabassi-teedüst kokko kor’ada. Kontrabassihuvi tekkü Marjul selle, et timä poig mäng tuud pilli.

  Päält pille pakva muusõumilõ huvvi ka paprõ ja pildi pille tegemisest ja mängmisest.

  Vana-Võromaa kõgõ tunnõtumba kontrabassimeistri olli Kukõ Ilmar (1931–1986) ja Reedi Hans (1908–1980).
  «Väega illos, et kiäki võtt vaivas esä ja tõisi meistride perändüse kokko kor’ada,» rõõmust’ Reedi Hansu tütär, Kanepi valla Mesipuu talo pernaanõ Krukovi Maie. Täl om alalõ üts esä tett kontrabass, mille tä sai tagasi Sulbist. «Tuu oll’ üts edimäidsi esä tettüid pille, tuu telse hindäle umaaignõ Kärgula kuul ja oll’ vanan koolimajan viil alalõ,» selet’ Maie.

  Kontrabassivabrik oll’ Kanepi lähkül Jõgara teenindüskombinaadin ja tegemise man oll’ ammõtin hulk miihi. «Esä oll’ iistvõtja ja lõppviimistlejä,» selet’ Maie. «Timä joonist’ valmis lekaali, kraabitsas oll’ klaasitükk ja sirkli oll’ uma tettü. Kõik tull’ põlvõ otsan vällä märki – es olõ jo raamatut, kost maaha kaia.»

  Kontrabassõ sai tüükuan tetä selle, et vankriid inämb es tetä ja puutüümehe tahtsõ tüüd. «Sääl tetti näütüses Põlva piimäkombinaadilõ vineerist piimäpulbripütte kah,» tulõt’ Maie miilde.

  Hansu kutsuti perrega Tal’nahe kontrabassõ meisterdämä, a asi jäi peräkõrd katski. Maie arvas’, et või-olla segäsi tuu, et esä es taha parteihte astu.

  Reedi Hans jõudsõ valmis tetä paarkümmend kontrabassi. Üts pill om Saarõmaal, tuu kotsilõ om jutt ja pilt Internetin Vikipeediän.

  Jõgaran tettü pilli seen om uma silt ja omma ummamuudu kiili pingutuskruvi. «Esä tund noidõ perrä telekast uma pilli är,» selet’ Maie.

  Reedi Hansu kontrabassipaprõ ja tüüriista jäivä umal aol Jõgara teenindüskombinaati. Ku kiäki tiid, mis noist sai, sis võisi teedä anda.

  Kontrabassõ kotsilõ saa teedä anda kas Kõivupuu Marjulõ kpuu@tlu.ee vai Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitjalõ Ruusmaa Arthurilõ arthur@vorumuuseum.ee, tel 5629 7354.
   
  Krukovi Maie uma esä Reedi Hansu tettü kontrabassiga.
  Harju Ülle pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin