Nummõr' 358
Mahlakuu 14. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Söögiapi lätt vaia
 • Uudissõ
   
 • Vahtsõ nõudmisõ pitsitäse eläjäpidäjit
 •  
 • Võhandu jõõ pääl tulõ rekord-maraton
 •  
 • Robot lugõ Umma Lehte ette
 •  
 • Moisekatsi Elohelü lask huuga edesi
 • Märgotus
   
 • Süä kisk Hundilaandõ
 •  
 • Mis lätt inemise jaos parõmbas?
 • Elo
   
 • Illos tütrik pand päti platõ pääle
 •  
 • Korgõmb vägi hoit korgit puid
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Söögiapi lätt vaia
   
  Harju Ülle

  «Üts ütsik katõ latsõga naanõ õkva iksõ, ku Euruupa Liidu söögiabipaki kätte sai,» ütel’ Võro toidupanga tüütäjä Onno Aina ja hinnas’, et 16 killo süüki inemise pääle om vaesõmbalõ rahvalõ suurõs abis.

  Võro toidupank sai sotsiaalministeeriümi käest kokko 40 tonni Euruupa Liidu söögiapi. Valla omma ummi inemiisi jaos mõtõldu paki joba är otsnu ja lakja jaganu. Võro liina inemise piät pakilõ esi perrä minemä.

  «Kõgõ inämb pakkõ läts’ Rõugõ valda – 128 inemisele,» kõnõl’ Onno Aina. «Võro valda läts’ 112 pakki ja Võro liinast saa api nii 300 inemist.»

  Et õnnõ Rõugõ valla söögipakkõ oll’ nelä suurõ euro-alussõ jago, sis meelega mõista saa-s sotsiaaltüütäjä söögikraami eelektrimassinaga minemä vitä. «Iks mikrobussi vai peräkäroga tulti,» selet’ Onno Aina.

  Tä ütel’, et inemiisi siän, kinkalõ api vaia lätt, om pall’o noid, kiä kasvatasõ ütsindä latsi. Om ka tervüseviaga ja ilma tüüldä inemiisi.

  Põlva maakunna inemiisi jaos om söögiapi 23 tonni.

  Põlva toidupanga kõrraldaja Numa Kairit ütel’, et Põlvahe jõud tuu mõnõ päävä peräst. Sis lätt viil nätäl aigu pakmisõ pääle ja inemise nakkasõ pakkõ kätte saama seo kuu lõpust.

  «Huvi om väega suur – hädäliidsi om Põlva maakunnan hulga,» hinnas’ Numa Kairit.

  Euruupa Liidu söögiabi saava toimõtulõgitoetusõ saaja vai toimõtulõgitoetust küsünü ja tuust napilt ilma jäänü inemise (kellel om sissetulõk toimõtulõgipiirist –130 eurot kuun – kooni15% korgõmb). Abipaki saava ka vajahuspõhidsõ perretoetusõ saaja ja var’opaigan üüd olõja.

  Toidupank jaga Euruupa Liidu keväjäst söögiapi lehekuu lõpuni. Vahtsõnõ abivuur tulõ sügüse. Vaihõpääl jaga toidupank lakja süüki, mille hää inemise omma Eestin toidupanga jaos ostnu. Eesti söögiabipaki saava inemise kätte egä katõ-kolmõ nädäli takast.
   

  Onno Aina Euruupa Liidu söögiabipakiga.
  Harju Ülle pilt

   
  Euruupa Liidu söögiabipakk (16 kg):

  Tatrik 2 kg
  Nisujahu 1 kg
  Manna 1 kg
  Riis 1 kg
  Rossin 500 g
  Rapsiõli 2 l
  Tsukru 1 kg
  Eläjäliha-konserv 6 tk
  Kanaliha-konserv 4 tk
  Sproti õlin 4 tk
  Purgirassolnik 2 prk
  Sokolaat 100 g
  Müsli 500 g
  Kohv 250 g
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin