Nummõr' 357
Urbõkuu 31. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Maakooli pidävä vasta
 • Uudissõ
   
 • Ehtsä mäng ja illos laul Puiga näütemängopääväl
 •  
 • Pokumaa saa vahtsõ juhi
 •  
 • Kotussõ-juttõ eräpreemiä läts’ Räpinä kihlkunda
 •  
 • Uma Pido loengupäiv
 •  
 • Tii koolielost pilte!
 • Märgotus
   
 • Tulõ esi tetä!
 •  
 • Üts küsümüs
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Suurõtiimuusõum sai väärt kelläkogo
 •  
 • Eesti kõgõ korõmb katai
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Maakooli pidävä vasta
   
  Harju Ülle

  Vanal-Võromaal pantas sügüsest kokko õnnõ Põlva kooli, tõsõ pidävä viil vähämbält aasta vasta – 1. mahlakuu pääväs (1.04.) piät umavalitsus kuulõ hoitmisõ är otsustama ja tuust riigile teedä andma.

  «Lasõmi edesi!» rõõmust’ Pikäkannu kooli vidäjä Tamra Ave, kiä sai minevä nädäli Lasva vallavolikogost hää sõnomi. Volikogo otsust’, et eski ku riik piässi vaihõpääl otsustama, et umavalitsus ei piä eräkuulõ tugõma, tugõ Lasva vald Pikäkannu kooli pidämist iks vähämbält järgmädse kooliaasta lõpuni. «Latsõ omma õnnõliku, et kuul jääs alalõ ja mul om väega hää miil, et vald tugõ meid inämb ku inne,» selet’ Tamra Ave.

  30 latsõga Pikäkannu kuul om üles ehitänü latsõsõbraligu ja luuva koolioppusõ. No om nätä, et tuud om vaia. «Meil opp katõssa last vällästpuult valda, sändse latsõ, kellel om rassõ suurõn koolin oppi,» selet’ Tamra Ave. «Meil om maakunna ainukõnõ väikuklass haridusligõ erivajaduisiga latsi jaos. Sinnä saami viil kats last mano võtta.»

  Sügüsest om 1. klassi tulõman neli last ja maakooli püsümises om tuu küländ kimmäs arv.

  Rõugõ vald tugõ eski viil väikumbat eräkuuli – 12 latsõga Leiutajate küläkuuli. Vallal om väke tuud tetä: valla latsi arv kasus kipõlt. Rõugõ valla hindä kuul om üts vähätsit maakuulõ, kon om kats edimäst klassi.

  A Räpinä vald hoit edesi Vana-Võromaa kõgõ väikumbat vallakuuli, 24 latsõga Ruusa kuuli.

  «Latsiaiast om põrõhõla latsi pääle tulõmah ja väiko latsõ kuul pidänü iks kodo lähkoh olõma,» põhjõnd’ Räpinä vallavanõmb Palu Kaido. Tä ütel’, et väikeisi kuulõ tasus hoita ka selle, et kõgõ tulõ mano latsi, kiä suurõn koolin toimõ ei tulõ. Väiku maakuul sutt nuu latsõ koolin käümä ja opma panda.

  Väikeisi kuulõ hoitmist vai kinnipandmist nakkas Räpinä vald kaaldma ütenkuun tõisi valduga, kellega haldusreformi käügin ütte mintäs.

  Vana-Võromaa tõsõn veeren leivä vanõmba ja oppaja ildaaigu MTÜ Karula Koolikogokund, mille tsiht om hoita Lüllemäel 9klassilist kuuli. Paiklik rahvas pelgäs, et ku Valga liin piäsi Karula valla alla niildmä, sis saadõtas 76 Karula last liina kuuli.

  A maainemise tahtva, et näide latsõ saanu oppi väikun uma näo ja vaimsusõga maakoolin.

  MTÜ Karula Koolikogokund saat’ lakja avaligu kirä, millen and’ teedä, et noorõ ettevõtligu latsiga perre tahtva ellä ja elämä tulla sinnä, kon om lähkül hää väiku kuul.

  «Ku maakuul püsüs ja arõnõs, sis kasus ja arõnõs ka maa-kogokund,» põhjõnd’ MTÜ luumist tuu vidäjä Meriste Mats.
   
  Pikäkannu kooli opilasõ omma rõõmsa, et saava uman koolin edesi oppi.
  Harju Ülle pilt
   
  Ku pall’o opilaisi mi kandi kuulõn opis

  Vana-Võromaa kooli

  Võro gümnaasium 243
  Võro täüskasunuidõ gümnaasium 126

  Põlva ütisgümnaasium 626
  Räpinä ütisgümnaasium 412
  Parksepä keskkuul 321
  Antsla gümnaasium 287
  Vahtsõliina gümnaasium 214
  Kanepi gümnaasium 175
  Varstu keskkuul 99

  Võro Kreutzwaldi kuul 662
  Võro Keskliina kuul 451
  Mamastõ latsiaid-kuul 247
  Puiga põhikuul 175
  Põlva põhikuul 163
  Rõugõ põhikuul 161
  Kääpä põhikuul 141
  Kuldri kuul 111
  Mooste põhikuul 106
  Vilustõ põhikuul 99
  Osula põhikuul 89
  Rosma kuul 87
  Tilsi põhikuul 82
  Lüllemäe põhikuul 76
  Kruutusõ põhikuul 75
  Haani kuul 70
  Mõnistõ kuul 68
  Krabi kuul 66
  Savõrna põhikuul 61
  Orava põhikuul 58
  Sõmmõrpalo põhikuul 58
  Urvastõ kuul 49
  Harglõ kuul 47
  Kauksi põhikuul 37
  Pikäkannu kuul 30
  Misso kuul 28
  Võro Järve kuul 26
  Ruusa põhikuul 24
  Leiutajate küläkuul 12
  Põlva Roosi kuul 12

  Setomaa kooli

  Verska gümnaasium 122
  Meremäe kuul 40
  Miktämäe kuul 36

  Lätte: Võro ja Põlva maavalitsus, kooli, vallavalitsusõ
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin