Nummõr' 351
Vahtsõaastakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido aastak
 • Uudissõ
   
 • 2016. aasta ilmast
 •  
 • Lõõdsapääliina tegemise nakkasõ huuga pääle
 •  
 • Lambi omma sügüsest pistü, a ei pala
 •  
 • Tartese kandlõplaat
 • Märgotus
   
 • 2016. aasta tsirgust ja eläjäst
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ruitlasõ seiklusõ Indiamaal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Lambi omma sügüsest pistü, a ei pala
   
  Harju Ülle

  Tarto–Võro tii viirde Raistõ risti saiva süküskuul pistü uulidsalambi ja paiklik rahvas joba rõõmust’, et kottpümmel aol näge häste Osola vai Raistõ poolõ käändä. A kost – ammõtnigõ sopõruisi peräst saa risttii valgõs viil keväjä.

  «Väega hää, et tuu rist valgõs saa, a kuis asi om vinünü, tuuga ei saa rahul olla!» pahand’ Sõmmõrpalo vallavanõmb Hollo Aare, kelle jutu perrä käändvä ristist Osola poolõ suurõ massina, miä sõitva katõ suurõ tehassõ – Toftani ja Osula Graanuli mano. Võõral om pümmen tuud käändmiskotust väega rassõ nätä.

  Et ristin om juhtunu ka õnnõtuisi (kae kasti), sis telse Suurõtiiammõt (Maanteeamet) Kagu Elektri käest tiiristi uulidsavalgustusõ.

  Kagu Elekter sõlmsõ Suurõtiiammõtiga ehitüslepingu maikuun. Õkva olõssi pidänü telmä ka OÜ Elektrilevi käest liitumisõ elektrivõrguga, a tuu sai tettüs pia viis kuud ildampa.

  Hääl juhul olõssi parhilla, aasta kõgõ pümmembäl aol, lambi joba palanu. No vastas’ OÜ Elektrilevi esindäjä Reinumägi Maret, et projektiirmine käü ja Raiste risti lampõ elektrivõrgu külge saamisõ tähtaig om märdsi lõpun.

  Vinütämise süüd veerütäse Suurõtiiammõt ja Kagu Elekter tõnõtõsõ kaala.

  «Liitumistaotlusõ pidi tegemä valgustusõ ehitäjä,» vastas’ Suurõtiiammõdi lõuna piirkunna ehitüsvaldkunna juht Taali Janar. «Kukki tüü tegemises sõlmiti ehitüsleping mai edeotsan, sis liitumistaotlus ja leping sai sõlmitus viil septembrin. Kah’us es mõista ka tüüvõtja seletä, mille tä õkva liitumistaotlust es tii.»

  Kagu Elektri juhataja Kase Karmo es seletä tuud ka Umalõ Lehele. A vastas’: «Teimi juulin, a Mnt (Suurõtiiammõt – UL) oll’ puhkusõl ja es saada edesi (liitumistaotlust – UL). Võtimi sis (juulin – UL) projekti tüühte, selle et tegu oll’ ehitüs- ja projektiirmishankõga.»

  OÜ Elektrilevi kodolehe pääl om kirän, et taotlusõst elektriühendüse saamisõni või maal aigu minnä kooni 330 päivä. Nii et Raistõ risti valgõs saaminõ võinu kehväl juhul eski viil neli kuud edesi minnä.
   
  Tarto-Võro tii veeren Raiste ristin omma lambi pistü süküskuust, a palama saava keväjäs.
  Harju Ülle pilt
   
  Raistõ ristin juhtunu õnnõtusõ

  Perämädse viie aasta seen om Raistõ ristin (Tallinna-Tarto-Võro-Luhamaa põhitii 241.–242. kilomiitre pääl) juhtunu kolm suurõmbat liiklusõnnõtust.

  2010. aastal sai õnnõtusõn vika kuus, 2011. aastal kolm ja 2014. aastal kah kolm inemist.

  Väikumbidõ plekimõlkmiisi ja tii päält välläsõitmiisi arvu politsei ei tiiä, selle et noist piät teedä andma õnnõ kindlustusõlõ.

  Läte: Politsei
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin