Nummõr' 351
Vahtsõaastakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido aastak
 • Uudissõ
   
 • 2016. aasta ilmast
 •  
 • Lõõdsapääliina tegemise nakkasõ huuga pääle
 •  
 • Lambi omma sügüsest pistü, a ei pala
 •  
 • Tartese kandlõplaat
 • Märgotus
   
 • 2016. aasta tsirgust ja eläjäst
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ruitlasõ seiklusõ Indiamaal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Lõõdsapääliina tegemise nakkasõ huuga pääle
   
  «Minevä-aasta lõõdsapääliinas saanu Põlva jääski lõõdsapääliinas!» kitt lõõdsa-ettevõtmiisi vidäjä Tartese Heino ja kuts lõõdsamuusigasõpru 16. vahtsõaastakuu pääväl vahtsõt lõõdsa-aastat vallalõ tegemä.

  Tuul pääväl kell 19 om Põlva kultuuri- ja huvikeskusõn vallaliidsi lõõtsu päiv. Päävä nagõl om Tallinna TV rahvalõõdsa-konkursi finaal, miä ka telen õkva üle kantas.

  Põlva lõõdsapääväl saa kaia ka kattõ näütüst: pia 70 lõõtsa meisterdänüst Sõrõstõ pillimeistrist Sarniti Kaljust (1928–1998) ja Põlva lähkül elänüst pillimehest ja meistrist Kriimi Jaanist (1877–1966).

  «Seo lõõdsa-aasta om meil pühendet Sarniti Kaljulõ, kes oll’ tõtõst hää pillimeistri,» ütel’ Tartese Heino.

  Timahava tulõva ka tõsõ traditsioonilidsõ lõõdsa-ettevõtmisõ: suvinõ lõõdsapido Harmoonika, Kikka Karla nimeline lõõdsapäiv Valgjärvel ja silmä tasus pääl hoita ka mitmit avvokirju saanu Teppo lõõdsatalo tegemiisil.

  «Timahavanõ tsiht om luvva Eesti lõõdsaliit ja valli toolõ president, kiä nakkasi lõõdsamängjit ammõtligult esindämä,» ütel’ Tartese Heino.

  Harju Ülle
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin