Nummõr' 351
Vahtsõaastakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido aastak
 • Uudissõ
   
 • 2016. aasta ilmast
 •  
 • Lõõdsapääliina tegemise nakkasõ huuga pääle
 •  
 • Lambi omma sügüsest pistü, a ei pala
 •  
 • Tartese kandlõplaat
 • Märgotus
   
 • 2016. aasta tsirgust ja eläjäst
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ruitlasõ seiklusõ Indiamaal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kiri
   
  Ärke nuriske!

  Ärke ilmaaigu nuriske valitsusõ ja Eesti riigi üle!

  Nurisõjilõ passis vana luukõnõ, kuis eestläne küsse inglasõ käest, kuis kasvata hääd murru. Inglanõ ütel’, et hari muld kõrralikult umbrohuvabas, külvä muruseeme maaha, egä nätäl rulli, kasta ja niidä murru, nii tii kolmsada aastat jär’est ja omgi sul hää muru olõman.

  Eesti Vabariik om umbõs 25 aastat vana. Kas ei olõ liiga pall’u tahta, et elu olõssi niisama hää ku Rootsin, kos ei olõ ollu üttegi sõta ja okupatsiooni.

  Mi alustimi jo tsekisüstemiga, ku eski aluspükse, siipi ja mõsupulbrit sai tseki iist osta, söögikraamist kõnõlõmada.

  Pääle tüüd pidit üle tunni saban saisma, et 200 grammi vorsti ja tsia kõtuviiri osta. Parõmb liha ja suitsuvorst läts’ Võrul müüki Vanaliina poodi tagaussõ kaudu partei bossõlõ ja muidu häile tutvilõ.

  Ma kül ei taha tuud aigu tagasi. Ku vanõmb tütär lõpõt’ tuudaigu keskkooli, tahtsõmi väikeist kuunistmist tetä, no es olõ midägi lavva pääle panda.

  Ma tegi sis heegelnõklu, noid sai jagatus palludõlõ naisilõ.

  Üts lihapoodi müüjä oll’ nõklu kaudu tutvas saanu. Ma ütli, et avitagu hädäst vällä.

  Timä andsõ terve toki Doktorivorsti, sai saladi sisse lõiku ja lipsõ ka lavva pääle anda. Nii hää miil oll’, et hüppä vai pääga lakkõ.

  Ameerikat piät tennämä, et tä avit’ meil vabas saia Venne võimu alt ja praegu ka kaits meid. Meil om umbõs neländik inemisi ülekaalulisi, Ameerikan poolõ.

  Arenguruumi meil viil om, ku ommi latsi nii nuumami saiu ja kuukõga. Kai inne pühhi Võrumaa toidukeskusõn ümbretsõõri – oll’ 50 sorti plaadikuukõ, muu magusa saia ja präänigu päälekauba.

  Vaiksaarõ Tõnu
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin