Nummõr' 351
Vahtsõaastakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido aastak
 • Uudissõ
   
 • 2016. aasta ilmast
 •  
 • Lõõdsapääliina tegemise nakkasõ huuga pääle
 •  
 • Lambi omma sügüsest pistü, a ei pala
 •  
 • Tartese kandlõplaat
 • Märgotus
   
 • 2016. aasta tsirgust ja eläjäst
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ruitlasõ seiklusõ Indiamaal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Tartese kandlõplaat
   
  Eesti 2015. aasta rahvamuusikus valit Tartese Heino om suurõmbalt ette võtnu rahvakandlõ tutvastegemise.

  Minevä aasta lõpun and’ Heino vällä plaadi «Helisev muusika», mille pääl tä esi rahvakannõld mäng. Viiuli ja duurkandlõga avitas Pruusi Signe. Plaadi pääl om 17 päämidselt rahva seest peri pilliluku.

  «Rahvakannõl om tsipa unõhtusõn olnu ja kiäki piät iist võtma, et tuu pill jäl rahvalõ huvitav kullõlda olnu,» selet’ Tartese Heino.

  Tä ütel’, et innembi oll’ rahvakannõl mi kandin peris populaarnõ, kõgõ kõvõmb mängjä oll’ Kasesalu Erni (1927-1994). «Ku Kasesalu naas’ mängmä, jäeti tüü kah poolõlõ ja minti kullõma – nigu ka Kikka Karla lõõdsamängu kotsilõ üteldi.»

  Tartese Heino mäng vahtsõ rahvakandlõ pääl, mille om tennü pillimeistri Vuksi Alar.

  Tartes oppas ka huviliidsi Põlvan kannõld mängmä. «Kandlõmäng miildüs inämb naisilõ – om sääne õrn ja lätt süämehe, rahvakannõl olõ-i laada pääl mängmise pill,» kõnõl’ Tartese Heino.

  Harju Ülle
   
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin