Nummõr' 351
Vahtsõaastakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido aastak
 • Uudissõ
   
 • 2016. aasta ilmast
 •  
 • Lõõdsapääliina tegemise nakkasõ huuga pääle
 •  
 • Lambi omma sügüsest pistü, a ei pala
 •  
 • Tartese kandlõplaat
 • Märgotus
   
 • 2016. aasta tsirgust ja eläjäst
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ruitlasõ seiklusõ Indiamaal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Ruitlasõ seiklusõ Indiamaal
   
  Kirämiis Ruitlasõ Olavi põrot’ inne jõulõ Indiamaalõ inspiratsiooni hankma.

  Indian ümbrehulkmisõs võtt’ Ruitlanõ õkva kuu aigu ja om iks viil sääl.

  Kirämehe reisutii om veenü läbi terve India: Delhist lõunaõdagu poolõ Araabia mere viirde – Põh’a-Goa, Arambol, sõs Mandrem ja Hampi. «Hampi om Goast vällän 300 km, umaaignõ väega suur ja uhkõ liin, säält edesi sõidi Lõuna-Goa liina, Palolemi ja säält tagasi Delhi liina,» and’ Ruitlanõ teedä.

  Pilte kotsilõ ütel’ Ruitlanõ, et «Evelini» trehväs tä Aramboli rannan, mahlapress oll’ tii pääl Aramboli randa, tsiga oll’ inne Mandremi tii veeren, elektripost Arambolin.

  Hampi kotsilõ nurisi Ruitlanõ, et sääl ei olõ hotellin kah netti ja ülepää om tuuga Indian rassõ. Nii et pikembält pajatas Ruitlanõ India-elo kotsilõ sis, ku tä kodomaalõ tagasi jõud.

  UL
   
  Tsukruruust tetäs õkva juumisõs tsukrujuuki. Säändse hää pressiga.
  Pilt eräkogost
   
  Ega mu elo kerge ei olõ.
  Pilt eräkogost
   
  Prügüga om sitastõ. Tsipa pall’o sitastõ...
  Ruitlasõ Olavi pilt
   
  Tuud blondi krišnaiiti kutsumi Evelinis. Hää tüü: käüt päiv otsa ümbretsõõri, röögit haarekrišna, ja ei määnestki presidendiümmärdämist...
  Ruitlasõ Olavi pilt
   
  Väiku näüde indiaperätsest meeleolukast elektriühendüsest.
  Ruitlasõ Olavi pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin