Nummõr' 351
Vahtsõaastakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido aastak
 • Uudissõ
   
 • 2016. aasta ilmast
 •  
 • Lõõdsapääliina tegemise nakkasõ huuga pääle
 •  
 • Lambi omma sügüsest pistü, a ei pala
 •  
 • Tartese kandlõplaat
 • Märgotus
   
 • 2016. aasta tsirgust ja eläjäst
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ruitlasõ seiklusõ Indiamaal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Hoiami ütstõist!
   
  Sõidi vana-aastaga perämädse hummogu liina. Päiv õkva nõssi koskilt Munamäe takast. Terve maa oll’ härmän ja tsillerd’ edimäidsi pääväkiiri käen. Valgõ-rohilinõ uma maa.

  Mõtli noidõ ummi inemiisi pääle, kellel inämb umma maad jalgu all ei olõ. Kanal 2 «Radarin» näüdäti mi inemiisi Hispaanian paossin. Õnnõdu olõmisõga pereesä põhjõnd’, mille tä sääl om: sääl om valgõ, lämmi ja saa perrega kuun olla. Eestin tekk’ tä tüüd 12–15 tunni päävän, latsi piaaigu es näe. Tervüs ütel’ kah üles. No sis praavitas Hispaanian tervüst ja mäng latsiga, a iks heng haltas.

  Nigu mõts ja lumi vaotasõ süürläse henge pääle, tegevä tuudsamma mi inemisega liivanõ lakõ maa, kividse huulidsa ja võõra inemise ümbretsõõri. Valgõ ja lämmi ilm tuud kivvi hingest vällä ei sulada. Mille sis kodo tagasi ei tulta?

  Hää vällämaa palk om õnnõ lohutus, mitte ärminemise põhjus. Pall’o omma är selle, et näide süämega tettüt tüüd olõ-i uma inemise mõistnu väärilidselt hinnada. Viil paetas kotost är suuri võlgu, lähküidsi inemiisiga tüllüminemise vai mändsegi käki kokkokäändmise peräst, midä tõsõ ei suta andis anda. A vast pidänü nii ärminejä ku minnälaskja tuust inämb huulma, et uma inemine saanu ellä umal maal...

  Hoiami ja hindami ummi inemiisi seol keerolidsõl vahtsõl aastal! Meid om nii veidü, et ütstõsõ vasta tihkõ olõminõ lätt pall’o kallis masma.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin