Nummõr' 351
Vahtsõaastakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido aastak
 • Uudissõ
   
 • 2016. aasta ilmast
 •  
 • Lõõdsapääliina tegemise nakkasõ huuga pääle
 •  
 • Lambi omma sügüsest pistü, a ei pala
 •  
 • Tartese kandlõplaat
 • Märgotus
   
 • 2016. aasta tsirgust ja eläjäst
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ruitlasõ seiklusõ Indiamaal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Contra,
  Ruitlasõ välläavitaja
   
    
  Eesti hokitoki tulõvik
   
  Jäi silm pääle, et Ilves om hindäle ijähokiklubi tennü ja taht tuuga üle ilma kuulsas saia. Delfi Sport kirot’ vana aastaga lõpun: «19. novembril šokeeris Eesti spordiüldsust teadaanne, et vastloodud jäähokiklubi Ilves soovib 2016-17 hooajast mängida maailma tugevuselt teises liigas KHL-is.»

  Minnu šokiirse kah. Mõtli, et kas tõtõst mu sõbõr Aapo Räpinäst om ummõtõ spordivainulikkusõst jaku saanu. Mul ei lää ilman meelest, ku tä Räpinä kümnevõistlusõ aigu nii ulli kiskjapilguga kai, kuimuudu ma nuia karksi vai saivast hüpässi, et mul tuukõrd kõrralikku hüpet vällä es tulõki.

  A kost. Ku ijähokiga tegemist, sis tulõ juuri iks Lätist otsi. Lätin om hoki nii avvu seen, et egas üts läti tütärlats Igaunija tsuralõ iks ei tulõ, ku tuul umma hokiklupi ei olõ. A ütele säändsele paarilõ õkva kõlistõdi pulmakelli. Kõgõ korgõmbal riikligul tasõmõl.

  Ja sis ma naksi mõtlõma, et taa Eesti ijähokistaminõ om joba jupi ao iist õkva tast Läti piiri veerest pääle naanu. Vahtsõn-Roosan ja Rõugõn ja võiolla viil koskil tetti valmis hokiplatsi ja hokipundi.

  Varstu koolin naati läti kiilt oppama, selle et eesti kiilt kõnõldõn iks kõrraligus hokimängjäs ei saa – aolugu om näüdänü. Vinnekiilset hokit ku ummaaigsõt nõvvukogode võimu sümbolit eestläne jälleki umas ei võta.

  Mille tuud ijähokistamist salahuisi piät tegemä? Selle, et Eestin om pall’u nuid, kiä nägevä hokimängjin ohtu mi korv- vai jalgpallilõ. Mis saa, ku mi spordielu nakkas käümä nigu Kanadan, kon tõisi spordiallu treeneri käävä hokitrennest sitõmbid miihi, kiä pall’und mängu ei päse, hindäle meelütämän.

  Ma iks uutsõ, et valuvahtsõ presidendipaari pulman om iks avavalsis ijätands. Ja muidoki jää uutma, et näide perre iks tulõssi tsillukõisi hokimängjit, ütskõik, kas helle, tummõ vai verevä pääga – nigunii piät kiivri pään olõma.

  Hambakaitsmõ piäsi kah olõma, muidu kaosõ hamba suust pia innõmb, ku nuu jõudva sinna kassuki.
  Vast sis saami mi ka teedä, kas tuu lätläisi kuvvõs varvas, minkast mi puul nii pall’u kõnõldas, om hokitoki ots vai iks midägi muud.

  Toimõndusõlt: Ruitlanõ peesütäs seo lehe vällätulõmisõ aigu Indian, a tulõvas kõrras om tä jäl koton tagasi nigu viis kopkast ja tsusk Eesti ello edesi.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin