Nummõr' 350
Joulukuu 22. päiv 2015

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • 2015 – inne suurt vällämurdmists
 • Uudissõ
   
 • Uma Leht tulõ vällä neläpäävä
 •  
 • Jouluaol tii-näütüst kaema!
 • Jutuvõistlus
   
 • Jutuvõistlus tõi hää saagi
 •  
 • Uma Lehe 2015. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 •  
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 • Elo
   
 • Vahtsõnõ aasta tulõ iks tandsuga
 •  
 • Jouluaig om üllätüisi aig
 • Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Jouluaol tii-näütüst kaema!
   
  Leimanni Eve

  Jouluaol om hää märki üten kunstnigõga minemise-tulõmisõ pääle – 18. 12.–31.01. saa Vana-Võromaa kultuurikuan (Võrol Katariina allee 11) nätä Eesti kunstnigõ näütüst ütidse päälikiräga «Tii».

  «Olli üllätünü, et töid pakuti nii pall’o – 80 kanti, 63 kunstnigu tüü mahtu näütüsele är,» ütel’ näütüse kokkosäädjä Huulõ Jana. «Paistus, et teemä naas’ kunstnigõga kõnõlama – ja tuu sõna muidoki pakkki mitund kanti võimaluisi.»

  Vana-Võromaa kunstnigõst näütäse ummi töid Navitroll’a, Raa (Raag) Andrus, Margna Epp, Oolbergi Taavi, Kriguli Meelis, Rumvoldi Aivar, Jõgi-Rumvoldi Ruti, Kuusingu Toomas, Undi Vilve, Gulgi Albert, Lilli Ado, Koppeli Liive jt.

  Et vaba oll’ ka matõrjaali valik, saa nätä nii maali, graafikat ku näütüses savikunsti, skulptuuri, videokunsti ja muud esimuudu kunsti.

  Nii pall’o ku om kunstnikkõ, om ka ettekujotust tuust, määne om tii vai kost vai kohe tä lätt, kas om kuum vai jahtunu, kõigilõ är tunda vai õnnõ mõttõn juuskman…

  Kellele tii-näütüsel Raa Andrusõ pilt silmä jääs, saa Springi kohvikun timä loomingut mano kaia: sääl om vällän eräle timä näütüs.
   
  Navitrolla maal «Hainakasunu allee».
  Leimanni Eve pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin