Nummõr' 350
Joulukuu 22. päiv 2015

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • 2015 – inne suurt vällämurdmists
 • Uudissõ
   
 • Uma Leht tulõ vällä neläpäävä
 •  
 • Jouluaol tii-näütüst kaema!
 • Jutuvõistlus
   
 • Jutuvõistlus tõi hää saagi
 •  
 • Uma Lehe 2015. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 •  
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 • Elo
   
 • Vahtsõnõ aasta tulõ iks tandsuga
 •  
 • Jouluaig om üllätüisi aig
 • Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Uma Leht tulõ vällä neläpäävä
   
  2016. aastagast pääle tulõ Uma Leht vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä. Edimäne leht tulõ vahtsõaastakuu 7. pääväl.

  Üten Uma Lehega liigus neläpäävädse päävä pääle ka Vikerraadio võrokiilne saadõ. Saadõt «Vahtsõmbat Võromaalt!» saa vahtsõl aastal edimäst kõrda kullõlda neläpäävä, 7. vahtsõaastakuu pääväl kell 17.05.

  «Vahtsõmbat Võromaalt!» om Vikerraadion egä nätäl. Saatõ sääd kokko Harju Ülle, lugõ Valpri Valdo.
  Tõisil nädälipäivil om samal aol seto, mulgi, saari ja Kihnu saadõ.

  UL
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin