Nummõr' 350
Joulukuu 22. päiv 2015

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • 2015 – inne suurt vällämurdmists
 • Uudissõ
   
 • Uma Leht tulõ vällä neläpäävä
 •  
 • Jouluaol tii-näütüst kaema!
 • Jutuvõistlus
   
 • Jutuvõistlus tõi hää saagi
 •  
 • Uma Lehe 2015. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 •  
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 • Elo
   
 • Vahtsõnõ aasta tulõ iks tandsuga
 •  
 • Jouluaig om üllätüisi aig
 • Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Uma Lehe jutuvõistlusõ man om kinäs kombõs saanu, et egä jutusordi võitjalõ suuv õnnõ ka timä kodovald. Jutuvõistlusõ võitja Liira Singa tuud es tiiä ja imeht’ kõvastõ, ku Luha Edda-Karin tälle käe peio ja Misso valla kingi tõistõ kätte tsusas’.
  Kroonmäe Aivari pilt
   
  Jutuvõistlus tõi hää saagi
   
  Uma Lehe 12. jutuvõistlus tõi kinä jutusaagi – 140 juttu 77 kirotaja käest.

  Jutuvõistlusõ võit’ seokõrd külh ammu juhtunu, a teemä poolõst väega pääväkajalinõ tõsinõ lugu «Võõras küläh», mille kirot’ Vahtsõliina kihlkunnast Misso takast Rammuka küläst peri Liira Singa (61).

  «Mul om taa lugu aastit hinge vaivanu,» selet’ Singa. «Jutu päätegeläse poig tulõ iks vaihõpääl mi poolõ ja kõnõlõs, et tä mäletäs imä ärminekit ja iks viil om väega hallõ.»

  Jutuvõistlusõl tõsõs jäänü, vabal teemal juttõst kõgõ parõmb lugu «Sannankäük» (kirotaja Silla Silver) om tuu iist ullimuudu nall’a täüs. Et seo aasta om olnu võrokõisi savvusanna edimäne UNESCO-aasta, sis passis taa lugu kah õkva nigu kulak silmämulku. Juttu saa lukõ tulõvadsõst Umast Lehest.

  Võrokõsõ hoitva iks esimuudu asjo hingen. Selle saadõti võistlusõlõ 18 essümise juttu, millel seen nii pinget ku müstilist hõngo.

  Jutuvõistlusõlõ saadõdu parõmba jutu trükütäs Uman Lehen är 2016. aastaga seen.

  Uma Lehe toimõndus
   
  Jutuvõistlusõ pitto tõi umma hõngu Leisi Taivo lõõdsamäng. Taivo om vana kooli pillimiis, kiä mäng iks küläpillimiihi muudu. Taivo kitt esi umma vahtsõt lõõtsa, mille meisterd’ ildaaigu Eesti aasta rahvamuusikus valitu Tartese Heino. «Hää kõlaga hää pill!» om Taivo rahul ja mäng tuuga egäl puul, kohe tedä mängmä kutsutas.
  Kroonmäe Aivari pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin