Nummõr' 350
Joulukuu 22. päiv 2015

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • 2015 – inne suurt vällämurdmists
 • Uudissõ
   
 • Uma Leht tulõ vällä neläpäävä
 •  
 • Jouluaol tii-näütüst kaema!
 • Jutuvõistlus
   
 • Jutuvõistlus tõi hää saagi
 •  
 • Uma Lehe 2015. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 •  
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 • Elo
   
 • Vahtsõnõ aasta tulõ iks tandsuga
 •  
 • Jouluaig om üllätüisi aig
 • Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Uma Lehe 2015. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
   
  Pääpreemiä: «Võõras küläh» – Liira Singa

  «Võõras külän» jutu

  1. kotus «Võõras küläh» –Liira Singa
  2. kotus «Hussinaanõ» – Mõttusõ Kalev
  3. kotus «Rahvas rännäs’» – Raudkatsi Ene

  Tõsidsõ vai nal’alidsõ jutu

  1. kotus «Sannankäük» – Silla Silver
  2. kotus «Leida vahtsõnõ vererõhurohi» – Silla Silver
  3. kotus «Vankriratta» – Kroonmäe Aivar

  Vahtsõga hättäjäämise ja tuust vällätulõmisõ jutu

  1. kotus: «Fiäti viimnepäiv» – Kiviti Kadri
  2. kotus: «Intelligentne mõsumassin» – Antoni Annika
  3. kotus: «Oi, pojakõnõ, mine ehitüspuuti!» – Aidma Hele

  Essümisejutu

  1. kotus «Üü mõtsah» – Puderzelli Linda
  2. kotus «Hallniidü vanamiis essütäs» – Nõlvaku Kaie
  3. kotus «Latsõ kaomisõ lugu» – Leoki Hilja

  Preemiä väega häste kirotõdu jutu iist:

  «Hõel kikas», «Lombaka» – Noortootsi Eveli
  «Hassassiinu ja nuu määndsegi tõõsõ», «Küll oll’ üts kipõ Kala», «Kuis voori oll’ Piibeleht pääl ja sis jälki all», «Ubinapommi», «Kunksmoori kängä» – Rebäse Kristel
  «Lugu sehvti aamisõst ja tüüst kõrvalõ viilmisest» – Liini Enel
  «Miilidsämehe rassõ tüü», «Kiä tuu ull’ om?» – Ojamõtsa Airi
  «Luupainaja» – Kindma Maimu
  «Mehilädselugu» – Reiliku Kalev
  «Mõtsal omma uma mõttõ», «Vannamuudu kodomassinist», «Komisjonipoodi paragraff» – Väljandu Ellen
  «Nuuhje panõk» – Holstõini Sirje
  «Sõtta mi ei lää», «Meeleline pahandus», «Vargamehilädse» – Nahkuri Liidia
  «Tark latsõlats», «Prill-lavva lugu» – Looritsa Aare
  «Jaanijän’o lugu» – Alopi Ene
  «Äpärdünü ehalkäük» – Niklusõ Mare
  «Heeringälugu» – Tiganigu Leie
  «Sääne pühäpäiv, «Kunst rahva sekkä» – Panga Milvi
  «Kon mi paavst om?», «Midä kül vällä mõtõldas!», «Oi, jummal, lastas!» – Aidma Hele
  «Külmänü käe ja viil külmemb vesi», «Trehväüs soega», «Lüü õks vastaossa!», «Raudahi» – Mõttusõ Kalev
  «Fortuna caesa est ehk saatus om pümme» – Plumanni Kaja-Riina
  «Kuis essütäjä võtt’ mõtsan mu jalgratta är» – Traksi Lia
  «Vanaaigsidõ ammõtnigõ värk», «Kiä om suurõmb võlsja?» – Polli Elsa
  «Suur pauk» – Pressi Einar
  «Tütrik kesk massinavärki» – Mihailovi Tiivi
  «Jupka külä» – Juhkami Tiiu
  «Kavalus päst’ hädäst» – Liiva Aasa
  «Kos tuu Vana Tallinn om?» – Antoni Annika
  «Mu latsõiä salanõ sõna», «Kuis ma vanaimäle latsõsaamisõ asjun oppust anni» – Häniläne
  «Elo om huvitavamb, ku välla märguta mõistat» – Üprusõ Virve
  «Kepsuga ja kepsulda murakil» – Paborti Daisy
  «Är kaonu mägi» – Leinusõ Arvo
  «Saksa ornung» – Vaiksaarõ Tõnu

  Kõgõ parõmba latsõ kirotõdu jutu

  1. kotus «Nigu Kavval-Ants Vanapagana puul tüül» – Suvõ Egert, Parksepä kooli 5. klass
  2. kotus «Tegijil juhtu joba vanastõgi» – Krulli Franz, Parksepä kooli 5. klass
  3. kotus «Tark kass» – Kambeki Karl Martin, Kuldri kooli 1. klass

  Preemiä väega häste kirotõdu jutu iist (latsõ):

  «Vanaao ull’usõ» – Mahnatšovi Susanna
  «Kummigumass» – Haljendi Hans-Erik
  «Hirmul omma suurõ silmä» – Andrejevi Hendrik
  «Kuis mi tuulõlohet linnutimi» – Michelsoni Gerda
  «Oskari pruunõ silmi lummusõh» – Haameri Hanna Liisa
  «Minnu pandas võlaraamatuhe» – Runtali Astrid
  «Suurõga ei olõ mõtõt vaiõlda» – Aljese Iiris
  «Targa aruga võõran kapin» – Jõgeva Nele

  Tennämi Uma Lehe jutuvõistlusõl ütenlüümise iist:

  Alvela Kevin, Hõraku Karolin, Kaivu Marta, Kolodinskaja Külli, Kraagi Väino, Kärbla Reelika, Laanekivi Õie, Linderi Kaja, Linnusõ Vaino, Lälli Marko, Metsa Loona, Metsa Sirje, Miksoni Roland, Muuk-Adrat Hannabel, Orassoni Rael-Adiina, Otsa Kalev, Parmaski Liana, Pressi Heldur, Priimägi Aiki, Pärnaste Leida, Riitsaarõ Laine, Runtali Robert, Seimi Lea, Sitsi Lehte, Suurõ Sander, Talimäe Elena, Timmi Tõnis, Valpri Liina, Veberi Hilda.

  Avvohinna panni vällä Võro selts VKKF, Võro instituut, Eesti rahvaluulõ arhiiv, Antoni Annika, Misso, Mõnistõ, Orava ja Võro vallavalitsus.

  Uma Lehe toimõndus
   
  Konksi Siiri (kural) suuv Võro vallavalitsusõ puult õnnõ kõgõ parõmba essümisejutu kirotanu Puderzelli Lindalõ.
  Kroonmäe Aivari pilt
   
  Silla Silver sai vaban teeman katsikvõidu.
  Valpri Valdo pilt
   
  Säinasti Ene (kural) Kiviti Kadrilõ Orava vallavalitsusõ kingitüst andman.
  Kroonmäe Aivari pilt
   
  Uma esä käest kuultu jutu üles kirotanu Suvõ Egert saa Harju Ülle käest kätte kõgõ parõmba latsijutu preemiä.
  Valpri Valdo pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin