Nummõr' 350
Joulukuu 22. päiv 2015

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • 2015 – inne suurt vällämurdmists
 • Uudissõ
   
 • Uma Leht tulõ vällä neläpäävä
 •  
 • Jouluaol tii-näütüst kaema!
 • Jutuvõistlus
   
 • Jutuvõistlus tõi hää saagi
 •  
 • Uma Lehe 2015. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 •  
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 • Elo
   
 • Vahtsõnõ aasta tulõ iks tandsuga
 •  
 • Jouluaig om üllätüisi aig
 • Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Latsõ tegevä Misso kooli man lumõmemme, aasta om 1949.
  Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist
   
  Rõõm lumõmehest
   
  Kaiõn Hollo Alfredi 65 aastaga tagost pilti lumõmehe tegemisest Misso koolimaja man, tulõ egälütel miilde, kuis latsõn sai värskist lumõst miis kokko pätsitüs.

  Parhillatsõl aol, ku om ilma lämmämbäsminek üle ilma, om egä lumõkipõn hinnan. Meegomäel piniga kul’atõn om rõõm nätä, kuis kõrras maaha tulnust lumõst kerküs kipõlt latsiga perre moro pääle ka lumõmiihi pere.

  Paar päivä om tuust lusti, sis om jäl maa must. A kae, tulõ vahtsõnõ lumõkõrrakõnõ maaha ja jäl om lumõmiihi pere pistü!

  Soovi Uma Lehe lugõjilõ ilosat jouluaigu ja looda, et saati kasvai kõrras maahasadavast lumõst samasugust rõõmu, nigu tundva Meegomäe latsõ.

  Ruusmaa Arthur,
  Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin