Nummõr' 53
Piimäkuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Eesti jalajälg' Pihkvamaal
 •  
 • Võrokõsõ "Tagahoovin"
 •  
 • Uma kiil' kuuldõmängun
 •  
 • Näütüs vanausoliisist
 • Elo
   
 • Jaaniolut tii esi!
 •  
 • Jaanitulõst ja vannust jaanipäävä-kombist
 • Märgotus
   
 • Läti-Võro armastus
 •  
 • Mäesaarõ Piia: rahvas taht võrokiilset näütemängu
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
   
  Läti-Võro armastus
   
  Nigu Uma Lehe lugõjilõ om joba teedä antu, tulõ Eesti Televisioonin tulõva keväjä jakk umakiilsele saatõlõ «Veere pääl». Seo kõrd rägistäse telemehe ummi aparaatõga Läti piiri veeren.
   
  Loe uudist >>
   
   
  Mäesaarõ Piia: rahvas taht võrokiilset näütemängu
   
  Ku Räpinäl kultuuri tetäs, sis pand ka Räpinä rahvamaja juhataja Mäesaarõ Piia (40) kimmähe as'alõ ola ala. Piial om tuust hää miil', et Räpinäl om inemiisi, kiä joudva tüü kõrvalt ka vaimu-asjo pruuvi.
   
  Loe uudist >>
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  "Innejaanipääväne vihm om inämb väärt ku Riia liin!"

  Vanasõna trüüst' inemiisi, kiä vanva jaanikuu vihmast ilma

   
     
   Uma Lehe sõbõr!