Nummõr' 350
Joulukuu 22. päiv 2015

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • 2015 – inne suurt vällämurdmists
 • Uudissõ
   
 • Uma Leht tulõ vällä neläpäävä
 •  
 • Jouluaol tii-näütüst kaema!
 • Jutuvõistlus
   
 • Jutuvõistlus tõi hää saagi
 •  
 • Uma Lehe 2015. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 •  
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 • Elo
   
 • Vahtsõnõ aasta tulõ iks tandsuga
 •  
 • Jouluaig om üllätüisi aig
 • Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  pall’o kuulsa miis
   
    
  Hoia kaamõra iist!
   
  Jaloti ütspäiv Tal’na keskliinast kodo poolõ ja naksi nall’a peräst turvakaamõrit üle lugõma.
  Määndsegi 80 päält lätsi segi ja lei käega. A pall’o võisõ olla viil noid, midä ma tähele es panõ.

  Egält puult pass minno kellegi karvanõ silm ja mu käest ei küsü kiäki, kas ma taha näide salvõstusprojektin osalinõ olla vai mitte.

  Vanastõ, ku kusõhädä pääle tull’, lätsit parki puhma taadõ ja teit är. Parhilla ei saa tilli inämp puhma takan kah vällä võtta: egält puult vaht turvakaamõra vasta. Ma olõ kuulsa inemine, perän om väiku noks ja suur uudis vai olõ telesaatõn «Su till kõlab tuttavalt».

  Midä tähendäs turvakaamõra? Vinnemaal läts’ nuurpaar külmä iist pangaautomaatõ ruumi seksmä. Pangaautomaadi man võtt’ kaamõra seksi üles ja no om paarikõnõ ilmakuulsa. Kuis nä sis turvakaamõra omma, ku nä mu käest viimätsegi kimmä tundõ är võtva?

  Eesti omgi üts 24/7 juuskva telesaadõ. Egäl puul võidas sinno turvakaamõra vai mobiiltelehvoniga filmi, paparatso ronis kemmergumulku kah, ku vaia sust tõistmuudu profiilipilti internetti panda.

  Lää naistõrahvaga kõrvuisi uulitsat pite, järgmäne päiv kõlistas tütärlatsõhelü aokiräst Krooniga ja ütles: «Tere, ma olõ Krooniga aokiränik, ma olõ kah Võrost peri. Mi näimi teid eelä üte naasõga. Kas ti tahati tuust pikembält kõnõlda?»

  Ma vasta, et avvostõt Krooniga aokiränik, ma olõ lihtsä inemine ja ei taha. Vastatas, et selge, aitüma, tennämi põh’aligu vastussõ iist.

  Järgmädsen Kroonikan om pilt, kon olõ ma naistõrahvaga, alla om kirotõt: «Pilt kõnõlas hindä iist.» Võta telehvoni, kõlista Krooniga aokiränikulõ tagasi ja küsü, mille tä ülepää sõs mu käest lupa küsse. Aokiränik vasta, et näil om aokirändüseetiga.

  Eläjä kah ei saa inämp mõtsan rahulikult olla. Kotka- ja mõtstsiakaamõra omma egäl puul.

  Internetti pite om lakja lännü pall’as 50–60aastanõ miis, kelle mõtstsiakaamõra om pildi pääle püüdnü. Pildi perrä olõs nigu kiränik Märka, a pääd ei saa anda. Sotsiaalmeediän kutsutas timmä perverdis, a inemine läts’ tõisist nii kavvõlõ, ku sai. Visas’ rõiva säläst, et põtru ja kährega võrdsõs saia ja luudusõga kuunkõlan olla ja no om üle maa tunnõt pervert!
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin