Nummõr' 349
Joulukuu 8. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Robotivõistlus haard’ Võromaa latsi
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi käsitüü joulumüügil
 •  
 • Tarton kõnõldas ehitüskunstist
 •  
 • Saatkõ Eesti rahvaluulõ arhiivilõ paigajuttõ!
 • Märgotus
   
 • Luiga Anu: inemise, ütelge julgõmbalt umma arvamist vällä!
 •  
 • Inne märgi, sis nakka lahkma
 • Elo
   
 • Habekakk laot’ siiva üle Võromaa
 •  
 • Tammõtsõõri pilt tõi avvuhinna
 •  
 • Leevil sai tüüd helkäjämiis
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Saatkõ Eesti rahvaluulõ arhiivilõ paigajuttõ!
   
  Eesti rahvaluulõ arhiiv korjas nikani ku 15. vahtsõaastakuu pääväni kimmä paigaga köüdetüid juttõ võistlusõlõ «Minu maastikud».

  «Võromaalt om meile seoniaoni küländ veidü juttõ saadõtu, selle oodami noid esieränis suurõ huviga,» kuts kirotama Pälli Lona Eesti rahvaluulõ arhiivi paigaperimüse tüürühmäst.

  Üle-eestilidsele võistlusõlõ läävä edesi võistlõma ka Uma Lehe jutuvõistlusõlõ saadõdu 18 juttu, miä kirotõdi äressümisest kohegi kimmähe paika.

  Midä omma inemise hindä jaos tähtside kotussidõ kotsilõ kirotanu, tuud saa lukõ mol’ovihust: www.facebook.com/minumaastikud.

  Eesti rahvaluulõ arhiivi võistlusõlõ võiva kirota nii opilasõ ku vanõmba inemise, üles või kirota ka vanõmbidõ-vanavanõmbidõ käest kuultuid juttõ. Või saata ka kodoluu-matõrjaali ja uurmistöid. Mano võinu panda vanno ja vahtsit pilte ni tsehkendüisi.

  Parõmba kirotaja saava avvohinna keväjä üten Eesti rahvaluulõavvohinduga, midä jaga Eesti president.

  Teedüst saa mano kodolehe kratt.folklore.ee päält, mol’ovihust (Facebbook), kratt@folklore.ee ja tel 737 7730, 5381 2181 (Pälli Lona).

  UL
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin